Genomför insatserna i handlingsplanen

Nu handlar det om att gå från ord till handling, det vill säga att genomföra handlingsplanen.
Uppdaterad: 9 november 2023

Följ utvecklingen medan den pågår

Uppföljning sker kontinuerligt under arbetets gång, när handlingsplanerna genomförs. Även underlag för utvärderingen, i form av dokumentation och insamling av annat material, kan göras allt eftersom. Många folkhögskolorna är vana vid detta arbetssätt, genom att kontinuerligt följa upp och utvärdera deltagarnas utveckling. Det sker säkert mer eller mindre systematiskt, men medarbetarnas kunskap på detta område är så klart en tillgång även i kvalitetsarbetet.