Workshoppar och lektionsupplägg

Ska du arbeta med Agenda 2030 och de globala målen på lektionstid?
Uppdaterad: 21 mars 2023

Förändringsresan 

En workshop för att skapa en hållbarhetsplan för folkhögskolan med konkreta åtgärder. Den kan delas upp i olika delar eller göras i sin helhet. 

Klicka på länken för att starta nedladdningen av
 Powerpointpresentation 

Talarmanus förändringsresan (pdf)

Metodbanken Jag-vi-världen 

Här hittar du lektionsupplägg och övningar som har tagits fram och använts av deltagare och pedagoger från projektet Min story - vår agenda. Inspirerande övningar kring berättande, Globala målen och förändringsarbete. Till metodbanken Jag-vi-världen (nytt fönster). 

Workshop om hållbar konsumtion och produktion 

Workshopen togs fram inför miljömötet Stockholm+50. Passar bra både på den egna skolan och om ni vill bjuda in aktörer i närsamhället för att prata om gemensam förändring. 

Hållbar konsumtion och produktion (pdf). 

Agenda 2030 på lätt svenska 

 FSO har tillsammans med Globala skolan tagit fram ett antal texter och övningar om Agenda 2030 på lätt svenska. Övningarna togs fram under två seminarier tillsammans med folkhögskollärare och andra vuxenutbildare.  

Agenda 2030 på lätt svenska (nytt fönster).

Metoder från andra organisationer 

Skolverkets lektionsupplägg om hållbarhet 

Ekocentrum - utbildningsmaterial om hållbarhet för nya svenskar 

Terra-Pi metodbank. Metoder för unga att bättre hantera klimatrelaterade tankar och hitta hållbara sätt att engagera sig 

Klimatprata. Verktyg och tips för konstruktiva klimatsamtal i vardagen.

Globalamalen.se. Övningar, metoder och kunskap om globala målen 

Future minds. Lärarhandledningar, lektionsupplägg och resurser kring hållbar utveckling. 

Agenda 2030-samordnaren. Verktyg för omställning. 

Gå vidare till nästa tips: Skapa ett grönare kök >