Involvera deltagarna

Alla måste med på omställningståget. Hur kan deltagarna på skolan vara med?
Uppdaterad: 2 mars 2023
  • Gör en kartläggning tillsammans med deltagare och personal - vad behöver ni förbättra när det gäller hållbarhet på skolan? 
  • Skapa en gemensam arbetsgrupp med personal och deltagare, kanske också med styrelsen. Gruppen kan tänka kring vilka åtgärder skolan behöver göra för klimatet, hur man minskar utsläpp och ekologiska fotavtryck. 
  • Skapa en gemensam miljö- och hållbarhetspolicy. 
  • Involvera deltagare i ledningsgruppen eller bjud in deltagare regelbundet för att prata om hållbarhet. 
  • Utse ett deltagarombud varje termin eller läsår som ansvarar för hållbarhetsfrågor. 
  • Genomför en deltagaromröstning som en del av beslutsprocessen - det är viktigt att besluten är förankrade och alla är överens. 
  • Ha återkommande genomgångar om hållbarhetsläget. Exempelvis kan all personal och deltagare göra Klimatkollen eller Klimatkalkylatorn i början av varje år.

Gå vidare till nästa tips: Tänk och prata utanför boxen >