ICAE och rätten till utbildning för vuxna

I en artikel i Karibu-nytt beskriver Mats Ehn organisationen ICAE.
Uppdaterad: 8 maj 2020

The International Council for Adult Education (ICAE) är en global nätverksliknande organisation som verkar för vuxnas rätt till utbildning som en rättighet i sig och som en förutsättning för att kunna hävda andra mänskliga rättigheter. Organisationen grundades 1972 med Julius Nyerere och Paulo Freire som hedersordföranden.

Medlemmar är kontinentala paraplyorganisationer för vuxenutbildning som europeiska EAEA och latinamerikanska CEAAL, men också nationella folkbildnings- och vuxenutbildningsorganisationer, enskilda organisationer och individer.

Svenska medlemmar är Folkbildningsrådet, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation, Studieförbunden i Samverkan och Förbundet Folkhögskollärarna. KTO i Tanzania är också medlemmar.

ICAEs huvuduppgift är att vara folkbildningens och vuxenutbildningens röst i olika internationella fora. Det är en svår roll. Vuxenutbildning har generellt låg status och Milleniemålens tydliga fokusering på barns skolgång minskade intresset hos nationella regeringar och biståndsgivare för andra investeringar. Det har fört med sig att antalet vuxna som inte kan läsa och skriva fortfarande är närmare 800 miljoner enligt UNESCO.

ICAEs uppgifter är enorma men resurserna små och krympande. Styrelsen består av representanter för de kontinentala organisationerna. Sekretariatet upprätthålls av generalsekreterare Katarina Popovic och ytterligare en person. Behovet av internationellt stöd är stort.

Under 2019 fokuserar ICAE på att vuxenutbildningen ska få en tydlig roll i förverkligandet av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Mål 4 om utbildning (”Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong oportunities for all) ska behandlas på FNs högnivåmöte i New York i år och ICAE är den enda rösten där som pekar på vikten av vuxenutbildning för att agendans centrala formulering, ”leave no one behind” ska uppfyllas.

Som ett led i förberedelserna inför mötet i New York arrangerar ICAE ett virtuellt seminarium om vuxenutbildningens effekter. Seminariet är öppet för alla och bygger på artiklar i tyska DVV Internationals tidskrift ”Adult Education and Development”. Seminariet startar 25 februari och det går att anmäla sig på länken nedan.

Kontinuerlig information om vuxenutbildning på den globala arenan och ICAEs aktiviteter går att få genom att prenumerera på ICAEs nyhetsbrev.

Banden mellan KTO i Tanzania och ICAE håller på att stärkas. I KTOs  av Sida nyligen beviljade program ”Skills development for Young Women” ingår internationellt nätvekande kring unga kvinnors möjligheter till utbildning. I samarbete med den afrikanska vicepresidenten för ICAE, Shirley Walters, och med svenska FSO arrangerar KTO en workshop med titeln ”Leave no one behind – making the right to education for adults a reality” första veckan i mars i Dar es Salaam. Syftet är att utveckla idéer kring hur ICAE, KTO och de svenska folkhögskolorna kan samarbeta kring Agenda 2030 med ett speciellt fokus på mål 4 rätten till utbildning och mål 5 jämställdhet.

Mats Ehn

F.d styrelseledamot i ICAE, nominerad av de svenska medlemmarna

Länk till ICAEs webbsida: http://icae.global/en/

Länk till ICAEs virtuella seminarium: http://icae.global/en/2019/01/role-and-impact-of-adult-education-a-new-edition-of-the-icae-virtual-seminar/