Hitta en global kurs

De 155 svenska folkhögskolornas internationella kontakter finns över hela världen.
Uppdaterad: 8 maj 2020

Det handlar om kurser, utbyten och gemensamma utvecklingsprojekt. Frågor om folkbildning, demokrati, jämställdhet och miljö är återkommande teman.

Här kan du se det aktuella utbudet av kurser med internationell inriktning på folkhögskolorna.