Hitta en global kurs

De 154 svenska folkhögskolornas internationella kontakter finns över hela världen.
Uppdaterad: 27 november 2019

Det handlar om kurser, utbyten och gemensamma utvecklingsprojekt. Frågor om folkbildning, demokrati, jämställdhet och miljö är återkommande teman.

Här kan du se det rika utbudet av kurser med internationell inriktning på folkhögskolorna.