Karibuföreningens årsmöte 2022

Välkommen på årsmöte den 30 mars. Plats: Marieborgs folkhögskola.
Uppdaterad: 20 januari 2022

Den 30 mars har vi årsmöte på Marieborgs folkhögskola i Norrköping.

Dagen inleds med en föreläsning/diskussion ledd av Henrik Nordvall och Clara Nankler som tar upp hur det kommer sig att svenskt stöd till tanzanisk FDC kan förklaras.
De utgår från frågeställningen
• Hur kan vi förstå det faktum att svenska aktörer involverat sig i Folk Development Colleges under så lång tid, trots stora förändringarna i så väl svensk biståndspolitik som tanzanisk utbildningspolitik?

• Vi lyfter fram betydelsen av sociala rörelser som vi menar är central att beakta om vi ska förstå den kontinuitet som präglat både folkhögskolors och svenska statliga organisationers involvering i FDCs.

Även Henrik Nordvalls studie över postkolonialism tas upp till diskussion.
Henrik Nordvall är professor i pedagogik och vuxnas lärande vid institutionen för IBL på Linköpings universitet och föreståndare för Mimer-institutet. Clara är folkhögskollärare och folkbildningsforskare.

Årsmötet börjar med kaffe 10.30 och 11.00 startar vi med Henrik och Clara, Årsmötesförhandlingarna kommer sist under dagen som slutar vid 16-tiden.
Mer information kommer inom kort.
Välkommen till årsmötet som blir en studiedag på Marieborg!