Hitta ett nätverk för din folkhögskola!

Folkhögskolenätverk

Det finns flera aktiva nätverk inom folkhögskolorna som arbetar med global hållbarhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till några av dem.
Uppdaterad: 9 januari 2023

Klimatnätverket

Folkhögskolornas klimatnätverk består av cirka 90 enskilda personer som arbetar för drygt 40 svenska folkhögskolor. Alla har ett engagemang för den globala klimatfrågan och vill samarbeta och nätverka. Medlemmarna representerar sig själva. Klimatnätverket på Facebook

Karibu Sweden

Karibu arbetar med att stärka vänskolesamarbeten mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges i Tanzania. Föreningen på Facebook. 

Offensiv folkbildning

Föreningen ska arbeta för att folkbildningen ska ha en offensiv karaktär och aktivt delta i samhällsdebatten samt främja samarbete med rörelser som verkar för ett solidariskt och rättvist samhälle. Offensiv folkbildning

 Bli medlem i Offensiv folkbildning

Folkbildning för omställning

Ett nätverk för kurser som fokuserar på omställning. Nätverket träffas en gång per år. Läs nätverkets avsiktsförklaring här (PDF).

Kontaktperson: Peter Hagerrot hagerrotpeter@gmail.com

Agenda 2030-fortbildarna

Ett nätverk av engagerade folkhögskolepedagoger erbjuder fortbildningar för folkhögskolor om Agenda 2030 och hur folkhögskolorna kan arbeta med hållbarhetsfrågor på skolan och i närsamhället. Läs mer här

Nätverkskonferens: Tillsammans för en hållbar folkhögskola

I november 2020 och april 2021 hölls digitala hållbarhetskonferens där flera av nätverken träffades. I inspelningar från konferensen 2020 kan du bland annat ta del av ett klipp där flera av nätverken presenterar sig. Kolla in det här.