Folkhögskolenätverk

Det finns flera aktiva nätverk inom folkhögskolorna som arbetar med global hållbarhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Här ser du några av dem.
Uppdaterad: 18 juni 2020

Klimatnätverket

Folkhögskolornas klimatnätverk består av ca 90 enskilda personer som arbetar för drygt 40 svenska folkhögskolor. Alla har ett engagemang för den globala klimatupphettningen och vill samarbeta kring frågan. Medlemmarna representerar sig själva. Klimatnätverket på Facebook

Karibu Sweden

Karibu arbetar med att stärka vänskolesamarbeten mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges i Tanzania. Föreningen på Facebook. 

Offensiv folkbildning

Föreningen ska arbeta för att folkbildningen ska ha en offensiv karaktär och aktivt delta i samhällsdebatten samt främja samarbete med rörelser som verkar för ett solidariskt och rättvist samhälle. Offensiv folkbildning

Omställningsnätverket

Ett nätverk för kurser som fokuserar på omställning. Nätverket träffas en gång per år. 

Avsiktsförklaring

Kontaktperson: Peter Hagerrot hagerrotpeter@gmail.com

 

Agenda 2030-fortbildarna

Ett nätverk av 20 engagerade folkhögskolepedagoger kommer under 2020 att erbjuda fortbildningar för folkhögskolor om Agenda 2030 och hur folkhögskolorna kan arbeta med hållbarhetsfrågor på skolan och i närsamhället. Läs mer här