Två personer sitter och pratar vid ett bord med ett fat kakor mellan sig.
Gå med i något av de många nätverken som finns på folkhögskolorna.

Hitta ett nätverk för dig och din folkhögskola

Det finns flera aktiva nätverk inom folkhögskolorna som arbetar med global hållbarhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till några av dem.
Uppdaterad: 16 maj 2023

Facebookgruppen Hållbarhet och Agenda 2030 på folkhögskola

En Facebookgrupp för dig som arbetar på folkhögskola och vill diskutera frågor kring hållbarhet och Agenda 2030. Administreras av Sveriges folkhögskolor. Gå gärna med i gruppen.

Facebookgruppen Internationellt samarbete på folkhögskola

En sluten Facebookgrupp för personal på folkhögskola som på olika sätt arbetar med internationella samarbeten eller som önskar göra det. Gruppen startades i maj 2023 i samband med ett erfarenhetsutbyte kring Erasmus+ ackreditering, men här går det också bra att bolla och diskutera andra funderingar kring andra internationella samarbeten. Administreras av Sveriges folkhögskolor.

Länk till gruppen Internationellt samarbete på folkhögskola >

 

Klimatnätverket

Folkhögskolornas klimatnätverk består av cirka 90 enskilda personer som arbetar för drygt 40 svenska folkhögskolor. Alla har ett engagemang för den globala klimatfrågan och vill samarbeta och nätverka. Medlemmarna representerar sig själva. Klimatnätverket på Facebook

Offensiv folkbildning

Föreningen arbetar för att folkbildningen ska ha en offensiv karaktär och aktivt delta i samhällsdebatten samt främja samarbete med rörelser som verkar för ett solidariskt och rättvist samhälle. Offensiv folkbildning

 Bli medlem i Offensiv folkbildning

Folkbildning för omställning

Ett nätverk för kurser som fokuserar på omställning. Nätverket träffas en gång per år. Kontaktperson: Peter Hagerrot hagerrotpeter@gmail.com

Nätverket för folkhögskolornas internationella arbete

Ett nystartat nätverk för att stärka och synliggöra folkhögskolornas internationella arbete genom demokrati och Agenda 2030. Kontaktperson: Mats Ehn mats.ehn@folkbildning.net

4 maj: Så kan folkbildning stärka demokrati och en hållbar värld: välkommen till ett erfarenhets- och idéutbyte med inspel från Ukraina, Tyskland och Tanzania. Inbjudan

Karibu Sweden

Karibu arbetar med att stärka vänskolesamarbeten mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges i Tanzania. Föreningen på Facebook. 

Agenda 2030-fortbildarna

Ett nätverk av engagerade folkhögskolepedagoger erbjuder fortbildningar för folkhögskolor om Agenda 2030 och hur folkhögskolorna kan arbeta med hållbarhetsfrågor på skolan och i närsamhället. Läs mer här