Att söka bidrag

Förverkliga era projektidéer och sök pengar för att genomföra dem! Det finns många olika ställen där folkhögskolor kan ansöka om projektmedel. Här berättar vi om några av dem.
Uppdaterad: 9 januari 2023

Bidragsgivare

Här hittar du en lista med organisationer, stiftelser och myndigheter som folkhögskolorna kan söka projektbidrag från: Lista bidragsgivare

 

Sök bidrag från UHR

På kartan nedan visas inom vilka områden ni kan göra utbyten inom olika typer av bidrag. Nordplus har fokus på utbyten inom norden, Erasmus+ inom Europa och Atlans över hela världen.

 Världskarta.

Universitets- och högskolerådet har flera olika bidrag som ni på folkhögskolan kan söka. Kolla in filmerna nedan där representanter från UHR berättar mer om hur de olika bidragen fungerar.

  • Erasmus + Mobilitet

Ett bidrag som ger möjlighet till kompetensutveckling för personal. 

 

  • EPALE

En digital plattform som vänder sig till alla som arbetar med vuxnas lärande.

 

  • Erasmus + kontaktseminarier

På ett kontaktseminarier kan ni hitta nya samarbetspartners.

 

  • Erasmus + Förberedande besök

Ansök om medel för att kunna besöka en potentiell samarbetspartner.

 

  • Erasmus + Strategiska partnerskap

Utveckla någonting tillsammans med samarbetspartners ute i Europa, eller arrangera ett erfarenhetsutbyte.