Att söka bidrag

Här finns en handledning vars syfte är att underlätta och inspirera folkhögskolornas deltagande i internationellt samarbete.
Uppdaterad: 27 november 2019

 I handledningen får man svar på följande frågor:

  • Vad ger det oss som skola att arbeta internationellt?
  • Vad bör vi tänka på innan vi ger oss in i projektsamarbeten?
  • Vad ska man tänka på när man skriver en projektansökan?
  • Vilka fonder och program kan folkhögskolor söka medel ur och vilka villkor gäller?

I handledningen finns också exempel på projekt som folkhögskolor genomfört och kontaktuppgifter till personer inom folkhögskolevärlden som kan fungera som mentorer. Handledningen är under omarbetning och kommer snart att uppdateras. 

Praktisk handledning >>

 

Kalender för ansökningsdatum för olika bidrag

Här hittar du en kalender för när ansökningar till olika bidragsgivare ska vara inne.