Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Mora folkhögskola, filial Skattungbyn, och kursen Ekologisk odling och hållbar livsföring illustrerar Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald.
Uppdaterad: 19 september 2022

 

Länk till Mora folkhögskola.