Folkhögskolornas arbete med Agenda 2030

Inspireras av hur andra folkhögskolor arbetar med hållbarhet, globalt och lokalt.
Uppdaterad: 28 maj 2020

Marieborgs folkhögskola planerar hållbarhetsarbetet fram till 2030

Hur kan folkhögskolan arbeta med hållbarhet och Agenda 2030 på kort och lång sikt? Hur förhåller sig vårt arbete till de olika globala hållbarhetsmålen? Marieborgs folkhögskola har tagit fram en hållbarhetsplan som räcker fram till 2030. Läs och inspireras här.

 

 Anders och Anders från Leksands folkhögskola framför en nybyggd byggnad

Leksands folkhögskola arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen. Bland annat har de installerat solpaneler för el och värme på flera av sina byggnader. De har också installerat styr- och reglersystem så att de kan följa och anpassa energiförbrukningen på hela skolan via sin telefon och dator. På bilden skolans vaktmästare Anders Lindahl och Anders Gullback framför de nybyggda internathusen, som är helt byggda i trä och har solpaneler.

 Bild på lådor med mat

Tips på hur skolor kan minska matsvinnet

Förslag från kökspersonal som deltog på folkhögskolekonferensen Gröna kök oktober 2018:

  • Genomskinliga kärl är bra så att alla ser maten som kastas. Skriv gärna upp hur mycket som kastats varje dag och uppmärksamma alla på hur det ser ut. Det kan också bara bra att visa hur många som ätit och hur mycket som kastas.
  • Ha bra information, tex bordspratare som visar varför man inte ska slänga mat. Väck intresset hos deltagarna.
  • Involvera övrig personal. Visa att köken är en viktig del i Agenda 2030-arbetet.
  • Efter att ha minskat matsvinnet kan ni kanske bjuda på en god efterrätt eller något som visar vad som kan bli effekten av att inte slänga så mycket.

 

Kontinuitet och medvetandegörande om miljö på Ölands folkhögskola

Genom att ha som mål att höja medvetenheten hos alla på skolan och att jobba med kontinuitet har Ölands folkhögskola lyckats med ett arbetssätt där de globala målen får genomslag i all verksamhet.

 Två händer håller en växt

Miljötemavecka - ett sätt att arbeta med Agenda 2030

Västerbergs folkhögskola har i två år anordnat en temavecka kring miljö och hållbarhet. Genom många olika aktiviteter och studiebesök har alla på skolan involverats i frågorna. 2019 var fokus på temaveckan klimatförändringar med inriktning på hur vi kan stoppa uppvärmningen. Läs om temaveckan på Västerberg.