Folkhögskolornas arbete med Agenda 2030 växer.

Agenda 2030

Många folkhögskolor arbetar aktivt med Agenda 2030, FN:s mål för global hållbarhet. Under 2020 gör FSO en extra satsning på Agenda 2030 i form av bland annat Agenda 2030-fortbildare, utbildningar, seminarier och samverkan.
Uppdaterad: 7 maj 2020

Många folkhögskolor arbetar aktivt med Agenda 2030, FN:s mål för global hållbarhet. Folkhögskolorna ligger i mångt och mycket i framkant vad gäller arbete med Agenda 2030 och ett stort arbete sker på Allmän kurs och profilkurser, med omställning i köken och i fastigheterna. Både klimatutmaningen och arbetet med social hållbarhet är viktigt på många folkhögskolor. 

Inspireras av andra folkhögskolors hållbarhetsarbete

Här samlar vi exempel på folkhögskolornas arbete med Agenda 2030 och global och lokal hållbarhet. 

Utveckla Agenda 2030-arbetet – boka en fortbildning

Hållbarhetsfrågor och Agenda 2030-arbete kommer att bli allt viktigare för folkhögskolorna i takt med de växande globala utmaningarna. Nu finns möjlighet att boka en Agenda 2030-fortbildning för er personal tillsammans med en av FSOs nya Agenda 2030-fortbildare. Läs mer och boka en fortbildning.

 

 

20 Agenda 2030-fortbildare redo att ta uppdrag på folkhögskolor

Den 5-6 mars höll FSO en utbildning i att bli Agenda 2030-fortbildare. Under utbildningen, som var fylld till sista platsen, utbildades 20 entusiastiska folkhögskolelärare och i både kunskap och metod och diskuterade bland annat Agenda 2030 i politiken, inkluderingsarbete, klimatutmaningen och lokal samverkan.

Föreläsare var bland annat Gustav Fridolin, Susanne Hedman, Lars Igeland, Pernilla Fogelqvist och Ing-Mari Frösemo.

Under hela 2020 kommer fortbildarna att vara ute och fortbilda om Agenda 2030-arbete på folkhögskolor, både på sina egna och andras skolor. Hör av dig till karin.jacobson@sverigesfolkhogskolor.se om du vill veta mer, eller boka en utbildning!

Studiematerial och övningar för folkhögskolorna om de globala målen 

liten bild på alla miljömålen

Här hittar ni information om målen, fördjupningsmaterial och diskussionfrågor ni kan använda i undervisningen. Materialen är sammansatta av folkhögskollärare. 

De 17 globala målen för en hållbar utveckling 

Mer information och bra länkar

Ännu mer material om Agenda 2030 finns på vår före detta temasida om Agenda 2030 på Folkbildningsnätet: folkbildning.net/agenda2030.