Folkhögskolornas arbete med Agenda 2030 växer.

Agenda 2030

Många folkhögskolor arbetar aktivt med Agenda 2030, FN:s mål för global hållbarhet. Under 2020 gör FSO en extra satsning på Agenda 2030 i form av bland annat Agenda 2030-fortbildare, utbildningar, seminarier och samverkan.
Uppdaterad: 19 mars 2020

Många folkhögskolor arbetar aktivt med Agenda 2030, FN:s mål för global hållbarhet. Folkhögskolorna ligger i mångt och mycket i framkant vad gäller arbete med Agenda 2030 och ett stort arbete sker på Allmän kurs och profilkurser, med omställning i köken och i fastigheterna. Både klimatutmaningen och arbetet med social hållbarhet är viktigt på många folkhögskolor. 

Vi kommer under de kommande månaderna samla material om folkhögskolornas Agenda 2030-arbete på den här sidan, men tills vidare finns massor av material på folkbildning.net/agenda2030.

 

 

20 Agenda 2030-fortbildare redo att ta uppdrag på folkhögskolor

Den 5-6 mars höll FSO en utbildning i att bli Agenda 2030-fortbildare. Under utbildningen, som var fylld till sista platsen, utbildades 20 entusiastiska folkhögskolelärare och i både kunskap och metod och diskuterade bland annat Agenda 2030 i politiken, inkluderingsarbete, klimatutmaningen och lokal samverkan.

Föreläsare var bland annat Gustav Fridolin, Susanne Hedman, Lars Igeland, Pernilla Fogelqvist och Ing-Mari Frösemo.

Under hela 2020 kommer fortbildarna att vara ute och fortbilda om Agenda 2030-arbete på folkhögskolor, både på sina egna och andras skolor. Hör av dig till karin.jacobson@sverigesfolkhogskolor.se om du vill veta mer, eller boka en utbildning!