Grafisk karta över de 17 globala målen.
Folkhögskolornas arbete med Agenda 2030 växer.

Agenda 2030

Många folkhögskolor arbetar aktivt med Agenda 2030 och FSO vill stötta fler folkhögskolor att haka på. Här kan ni bland annat inspireras av goda exempel.
Uppdaterad: 28 februari 2023

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är en handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle för både människor och planeten. Målen har FNs medlemsländer kommit överens om, och de ska uppnås till 2030. Målen omfattar alla tre dimensioner av hållbar utveckling: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

Hur arbetar folkhögskolorna med Agenda 2030?

Vi samlar goda exempel på folkhögskolornas arbete med Agenda 2030 och global och lokal hållbarhet. Här har vi låtit 17 folkhögskolor illustrera var och ett av de 17 globala målen. Se resultatet. 

Har din folkhögskola ett spännande hållbarhetsprojekt på gång? Tipsa oss! 

Utveckla Agenda 2030-arbetet – boka en fortbildning

Hållbarhetsfrågor och Agenda 2030-arbete blir allt viktigare för folkhögskolorna i takt med de växande globala utmaningarna. Vill ni arbeta med med Agenda 2030 på folkhögskolan, men har svårt att veta var ni ska börja? Eller har ni arbetat länge med Agenda 2030 och vill ta ytterligare steg framåt? Boka en av FSOs Agenda 2030-fortbildare.