Folkbildningsideologi och samtida utmaningar – en kurs för skolledare i folkhögskolan 7,5 hp

Folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och OFI arrangerar fortbildningskurs för rektorer. Kursen genomförs av Linköpings universitet.
Uppdaterad: 12 juni 2020

I en tid av snabb förändring och utveckling blir det viktigt att kunna orientera sig och formulera vad som är folkhögskolans unika kärnvärden och specifika folkbildningsprofil inom det svenska utbildningslandskapet. Hur bygger vi fortsatt en folkhögskola förankrad i folkbildningens idéhistoria som också hanterar samtidens och morgondagens bildnings- och utbildningsbehov?

Innehåll

Denna fortbildning för rektorer och skolledare ger en fördjupad kunskap kring folkhögskolornas framväxt, organisation, uppdrag och mål med fokus på dess ledning. I kursen diskuteras den politiska dimensionen av rektorsrollen idag och utbildningsformens behov av att sätta sin egen dagordning.

Folkhögskolans plats i det större utbildningslandskapet utgör också del av kursinnehållet. Utifrån aktuell forskning problematiseras folkhögskolans ideologi, utbildningsrationalitet och legitimitet.

I kursen diskuteras huruvida folkbildningens idéer och värden pekar ut någon särskild riktning vad gäller synen på verksamhetens organisation, dess innehåll och form, personal och deltagare samt dess relation till samhälleliga förändringsprocesser.

Mer om fortbildningen

Läs mer om fortbildningen här (pdf) >

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 15 september 2020. Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

Anordnare

Linköpings universitet i samverkan med Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI).

Frågor om kursen ställs till: Eva-Marie Harlin, eva-marie.harlin@liu.se