Praktisk kursinformation

Kursen innehåller tre fysiska träffar. Däremellan möts vi under en nätbaserad utbildningsdag och avslutningsvis anordnas en heldagsträff.
Uppdaterad: 24 mars 2021

Kursträffar 2021/2022

  • 24-25 november 2021, Valla folkhögskola
  • 26 januari 2022, nätbaserad kursdag
  • 2-3 mars 2022, Valla folkhögskola
  • 4 maj 2022, Stockholm, Sensus Möte

Mellan kursträffarna kommunicerar vi på lärplattformen Lisam, där du deltar i gruppdiskussioner och hittar allt material och information. Den nätbaserade dagen genomförs som videokonferens via Zoom.

Kursledning och arrangörer

Kursen genomförs av Linköpings universitet i samverkan med Sveriges folkhögskolor. Kursledare är professor Per Andersson och universitetslektor Anders Hallqvist från Linköpings universitet.

Ett antal föreläsare från avdelningen för Pedagogik och vuxnas lärande vid LiU medverkar och ger sina perspektiv på folkhögskolans yrkesutbildning.

Behörighet och ansökan

Kursen vänder sig till dig med erfarenhet av pedagogiskt arbete på någon av folkhögskolans yrkesinriktade kurser. För det fortsatta utvecklingsarbetet på den egna folkhögskolan är det positivt om två personer från samma skola går fortbildningskursen.

I din ansökan beskriver du kortfattat dig själv, dina erfarenheter av yrkesutbildning på folkhögskola samt vilka förväntningar du har på kursen.

Ansökan till kursen öppnar i maj 2021.