Anordnare och ansvariga

Kursen genomförs av Linköpings universitet i samverkan med Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan.
Uppdaterad: 18 maj 2021

Kursledare är professor Per Andersson och universitetslektor Anders Hallqvist från Linköpings universitet.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll eller upplägg:

Per Andersson
per.andersson@liu.se

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se