Yrkesutbildning i utveckling

Folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och OFI arrangerar fortbildningskurs för fortbildning för lärare på yrkesinriktade folkhögskolekurser. Kursen genomförs av Linköpings universitet.
Uppdaterad: 7 september 2020

En kurs som vänder sig till dig som är lärare på någon av folkhögskolans yrkesinriktade kurser, och som vill utveckla dig själv som lärare samt den utbildning du arbetar med. Kursen anordnas i samverkan med Linköpings universitet och omfattar 7,5 hp.

Innehåll

Under kursen tar vi utgångspunkt i dina erfarenheter som lärare på en yrkesinriktad utbildning, men också dina kunskaper inom och erfarenheter från det yrkesområde som du utbildar för. Vi tar del av nya kunskaper och andras erfarenheter genom föreläsningar och kurslitteratur. Tidigare och nya kunskaper och erfarenheter bearbetas i gruppdiskussioner och övningar på kursträffarna och i uppgifter som du arbetar med mellan träffarna.

Mer om fortbildningen

Läs mer om fortbildningen här (pdf) >

Ansökan

Sista ansökningsdag är 9 oktober 2020. Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

Anordnare

Linköpings universitet i samverkan med Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI).

Frågor om kursen ställs till per.andersson@liu.se