Yrkesutbildning i utveckling

Sveriges folkhögskolor arrangerar en fortbildningskurs för lärare på yrkesinriktade folkhögskolekurser. Kursen genomförs av Linköpings universitet.
Uppdaterad: 24 mars 2021

Målgrupp

Du som är lärare på någon av folkhögskolans yrkesinriktade kurser och som vill utveckla dig själv som lärare samt den utbildning du arbetar med.

Ansökan till kursen 2021/22

Nästa kursomgång startar hösten 2021 och ansökan till kursen öppnar under slutet av maj 2021. 

Men redan nu kan du göra en intresseanmälan genom att fylla i denna enkät >

Intresseanmälan avser kursomgången ht 2021- vt 2022 och är inte bindande. När anmälan för kursomgången öppnar i maj kommer du att få en förfrågan via mejl om att göra en formell ansökan till kursen. 

Praktisk kursinformation

Kursen innehåller tre fysiska träffar. Däremellan möts vi under en nätbaserad utbildningsdag och avslutningsvis anordnas en heldagsträff. Mellan kursträffarna kommunicerar vi på lärplattformen Lisam, där du deltar i gruppdiskussioner och hittar allt material och information. Den nätbaserade dagen genomförs som videokonferens via Zoom.

Mer praktisk kursinformation >

Kursinnehåll

Under kursen tar vi utgångspunkt i dina erfarenheter som lärare på en yrkesinriktad utbildning, men också dina kunskaper inom och erfarenheter från det yrkesområde som du utbildar för. Vi tar del av nya kunskaper och andras erfarenheter genom föreläsningar och kurslitteratur. Erfarenheter bearbetas i gruppdiskussioner och övningar.

Mer om kursinnehållet >

Anordnare

Sveriges folkhögskolor - rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan, samt Linköpings universitet.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll eller upplägg:

Per Andersson
per.andersson@liu.se

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se