Folkhögskolan som konstnärlig bildningspraktik

Fortbildningskurs för lärare på folkhögskolans estetiska och kulturinriktade kurser. Kursen genomsyras av ett bildningsperspektiv och genomförs med såväl fysiska som digitala föreläsningar, seminarier, panelsamtal och workshop/handledning.
Uppdaterad: 8 april 2021

Målgrupp

Fortbildningskurs för lärare på folkhögskolans estetiska och kulturinriktade kurser.

Ansökan till kursen 2021/22

Gör en intresseanmälan till kursen >

Du kommer bli kontaktad när anmälan öppnar med en förfrågan om att göra en bindande anmälan.

Innehållsbeskrivning

I kursen riktas fokus mot pedagogiska och estetiska perspektiv av folkhögskolans praktik och andra folkbildande praktiker såsom sociala rörelser och olika slags estetiska- och kulturverksamheter. Kulturbegreppets olika innebörder diskuteras och analyseras och knyts till diskussionen om deltagande i kulturlivet, samt kulturens och kulturskapares roll i samhället.

Utgångspunkt i kursens alla delar är deltagarnas egen kulturpedagogiska praktik. Kursen examineras därför genom en tvådelad uppgift som dels består av ett utvecklingsarbete som genomförs i den egna praktiken och redovisas i digital form, och dels genom ett konstnärligt folkbildningsmanifest som förtydligar relationen mellan de estetiska och pedagogiska dimensionerna i folkhögskollärararbetet.

Kursen genomsyras av ett bildningsperspektiv och genomförs med såväl fysiska som digitala föreläsningar, seminarier, panelsamtal och workshop/handledning.

Mer information om kursen publiceras inom kort.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll eller upplägg:

Johan Söderman
johan.soderman@gu.se

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se
08-17 03 83