Praktisk kursinformation

Här finns praktisk information om kursens utformning och omfattning, vilka behörigheter som krävs, hur du ansöker till kursen samt vad den kostar.
Uppdaterad: 30 september 2019

Utformning och omfattning

Kursen innehåller tre träffar á tre dagar, förlagda på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Under de dagarna kombineras erfarenhets- och kunskapsutbyte från föreläsningar och kurslitteratur med gruppdiskussioner och workshops.

Under kursens gång arbetar du parallellt med utvecklingsområden i din egen profession och på Allmän kurs. Kursen genomförs i samverkan med Örebro Universitet och omfattas av 7,5 hp. För kursen finns både valbar och obligatorisk litteratur. 

Genom lärplattformen Blackboard kommer du att delta i gruppdiskussioner och information mellan träffarna. Det är även genom Blackboard som inlämningsuppgifter och allt material kring träffarna läggs upp.

Behörighet

Kursen vänder sig till dig som har minst två års erfarenhet av pedagogiskt arbete på Allmän kurs och som för närvarande är anställd på en folkhögskola. Vi ser det som en fördel om två lärare från varje skola ges möjlighet att gå kursen.

Ansökan och intresseanmälan

Du ansöker genom att skriva ett personligt ansökningsbrev. Ansökningsbrevet ska beskriva dig själv, ditt lärarcredo och dina förväntningar på kursen.

Kostnad

Kursavgift för en deltagare är 13 900 kr (inklusive moms). Kostnad för resor, logi och litteratur tillkommer.

Kurstillfällen 2019/2020

  • Träff 1: 20-22 november 2019 "Bildning och folkhögskolans identitet"
  • Träff 2: 22-24 februari 2020 "Pedagogiska undervisningsprocesser för mångfald"
  • Träff 3: 25-27 mars 2020 "Mångfald, motivation och bildning i ett framtidsperspektiv"

Plats: Hagabergs folkhögskola i Södertälje.