Praktisk kursinformation 2020/21

Praktisk information om kommande kursomgång vad gäller utformning och omfattning, behörigheter, ansökan till kursen samt kostnad.
Uppdaterad: 29 september 2020

Utformning och omfattning

Kursen innehåller fyra träffar varav tre är förlagda på Hagabergs folkhögskola i Södertälje och en på distans. Under de dagarna kombineras erfarenhets- och kunskapsutbyte från föreläsningar och kurslitteratur med gruppdiskussioner och övningar.

Under kursens gång arbetas parallellt med utvecklingsområden i den egna professionen och på Allmän kurs. Kursen genomförs i samverkan med Örebro Universitet och omfattas av 7,5 hp. För kursen finns både valbar och obligatorisk litteratur. 

Genom lärplattformen Blackboard finns möjlighet att delta i gruppdiskussioner och information mellan träffarna. Blackboard används även för inlämningsuppgifter och annat material för träffarna.

Behörighet

Kursen vänder sig till dig som har minst två års erfarenhet av pedagogiskt arbete på Allmän kurs och som för närvarande är anställd på en folkhögskola. Vi ser det som en fördel om två lärare från varje skola ges möjlighet att gå kursen.

Ansökan till kursen

Du ansöker genom att där du även får tillfälle att beskriva dina förväntningar på kursen.

Ansökan inför kursen 2020/21 är stängd med intresseanmälan till nästa kursomgång öppnar inom kort.

Kostnad

Kursavgift för en deltagare är 13 900 kr (inklusive moms). Kostnad för resor, logi och litteratur tillkommer.

Kursen är subventionerad av RIO och OFI.

Kurstillfällen och teman 2020/2021

  • Träff 1: 9-11 november "Bildning och folkhögskolans identitet"
  • Träff 2: 21-22 januari "Pedagogiska undervisningsprocesser för mångfald"
  • Träff 3: 18-19 februari "Pedagogiska undervisningsprocesser för mångfald"
    OBS! Träffen sker på distans.
  • Träff 4: 29-30 mars "Mångfald, motivation och bildning i ett                       utvecklingsperspektiv"

Plats: Hagabergs folkhögskola i Södertälje.