Kursinnehåll 2020/2021

Under hösten 2020 startade den fjärde omgången av Allmän kurs i utveckling. Kursen är till för engagerade lärare som tillsammans med andra vill utveckla sin profession samt fördjupa sig i pedagogik och didaktik för folkhögskola och mångfaldiga deltagargrupper.
Uppdaterad: 26 januari 2021

Kursens tre teman: 

- Bildning och folkhögskolans identitet
- Pedagogiska undervisningsprocesser för mångfald
- Mångfald, motivation och bildning i ett utvecklingssperspektiv

Med dessa teman som utgångspunkt görs kunskapsfördjupningar utifrån kurslitteratur, föreläsare samt de viktiga erfarenheter som du i rollen av lärare på Allmän kurs bär med dig. Genom det kollektiva lärandet skapas ny förståelse och nya begrepp inom pedagogik och didaktik att prova mot den egna praktiken på Allmän kurs.

Föreläsare i urval

Ann-Katrin Swärd, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet.
Berit Larsson, grundare av och lärare på Kvinnofolkhögskolan, speciallärare och genusforskare vid Göteborgs Universitet.
Gerhard Holmgren, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Tidigare folkhögskollärare vid fritidsledarlinjen.
Mia-Jonas Plunteman, tidigare deltagare på folkhögskola, dyslexiinformatör och blivande redovisningskonsult.
Joanna Giota, professor i pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs Universitet. 
Joel Hedegaard, lektor vid institutionen för psykologi och pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Encell.
Martin Hugo, lektor vid institutionen för psykologi och pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Encell.
Sam Paldanius, universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Universitet.
Thomas Nilsson, ordförande för OFI, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation samt rektor, Gotlands folkhögskola.
Ruhi Tyson, lektor i pedagogik på IDP och på Waldorflärarhögskolan samt bokbindningslärare på Kristofferskolan i Bromma.
Signild Håkansson, tidigare lärare och rektor på Kävesta folkhögsskola samt handläggare för statsbidragsfrågor på folkhögskola på Folkbildningsrådet.