Anordnare och ansvariga

Allmän kurs i utveckling anordnas av Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan samt Örebro universitet.
Uppdaterad: 18 maj 2021

Sam Paldanius (Örebro universitet) är examinator för kursen. 

Ambika Hansell Ek (RIO) och Johanna Winbladh (OFI) är processledare.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) 

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)

Örebro universitet