Anordnare och ansvariga

Allmän kurs i utveckling anordnas av intresseorganisationerna RIO och OFI i samarbete med Örebro universitet.
Uppdaterad: 8 maj 2019

Sam Paldanius (Örebro universitet) är examinator för kursen.

Ambika Hansell Ek (RIO) och Johanna Winbladh (OFI) är processledare.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) 

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)

Örebro universitet