Anordnare och ansvariga

Allmän kurs i utveckling anordnas av Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan samt Örebro universitet.
Uppdaterad: 30 augusti 2021

Sam Paldanius (Örebro universitet) är examinator för kursen. 

Ambika Hansell Ek (RIO) och Karl-Magnus Eklund (Skurups folkhögskola) är processledare under kursen.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) 

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)

Örebro universitet