Anordnare och ansvariga

Allmän kurs i utveckling anordnas av intresseorganisationerna RIO och OFI i samarbete med Örebro universitet.
Uppdaterad: 7 april 2020

Sam Paldanius (Örebro universitet) är examinator för kursen.

Ambika Hansell Ek (RIO) och Johanna Winbladh (OFI) är processledare.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) 

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)

Örebro universitet 


RIO och OFI berättar om bakgrunden till Allmän kurs i utveckling