Lärarna Marina Johansson och Martin Wikström sittande i en soffa.

Allmän kurs i utveckling

Fortbildning för erfarna lärare som undervisar på Allmän kurs. Under kursen diskuteras bildning och lärande på en generell nivå, samtidigt som de deltagande lärarna ges möjlighet att omsätta teorin i praktiken på sina egna skolor. Fokus ligger på kollektivt lärande och vissa av kursens träffar är förlagda på en folkhögskola.
Uppdaterad: 23 mars 2021

Målgrupp

Du som är en erfaren lärare och undervisat minst två år på Allmän kurs.

Ansökan till kursen 2021/22

Ansökan till kursen öppnar under slutet av maj 2021. 
Gör en intresseanmälan till kursen.
Du kommer bli kontaktad i maj med en förfrågan om att göra en bindande anmälan.

Kursinformation 

Kursen planeras innehålla fyra träffar, varav två är planerade att bli förlagda på en folkhögskola och två på distans. Erfarenhets- och kunskapsutbyte från föreläsningar och kurslitteratur varvas med gruppdiskussioner och övningar. 

Läs mer om behörighet, ansökan, kostnader med mera under praktisk kursinformation.

Kursen innehåller metoder för att utveckla Allmän kurs och det pedagogiska arbetet. Möjlighet ges att arbeta tillsammans med andra lärare för att prova begrepp, teorier och modeller.

Föreläsningar om bildning, pedagogik och didaktik för undervisning av mångfaldiga målgrupper.

Under kursens gång får du även ta del av folkhögskolans pedagogiska historia, fungerande undervisning, mångfaldsperspektiv, framtidens deltagargrupper och hur folkhögskolan ska möta dessa.

Du får även tillfälle att diskutera bedömning för lärande samt didaktiska synsätt om folkhögskollärares yrkespraktik i undervisning.

Läs mer information om kursinnehåll och föreläsare i urval.

Deltagarröster om kursen

Röster från tidigare deltagare:

"Att träffa andra från andra folkhögskolor är mycket givande. Att prata med dem om hur de jobbar och kunna jämföra arbetssätt. Att få titta på sin egen undervisning lite utifrån att i ifrågasätta sig själv".

"Glädjen i att tvingas tänka nytt"

"En mycket givande utbildning och jag kommer att rekommendera den till mina andra kollegor på Allmän kurs".

Här kan du ta del av artiklar och filmer från tidigare kursomgångar. 

Anordnare

Sveriges folkhögskolor - Rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan, samt Örebro universitet.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll eller upplägg:

Johanna Winbladh, OFI
johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se
070-210 59 45

Ambika Hansell Ek, RIO
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se
08-17 03 83