Lärarna Marina Johansson och Martin Wikström sittande i en soffa.
Intresseanmälan för kursen 2020/21 är öppen!

Allmän kurs i utveckling

Fortbildning för erfarna lärare som undervisar på Allmän kurs. Under kursen diskuteras bildning och lärande på en generell nivå, samtidigt som de deltagande lärarna ges möjlighet att omsätta teorin i praktiken på sina egna skolor. Fokus ligger på kollektivt lärande och kursens träffar är förlagda på en folkhögskola.
Uppdaterad: 2 april 2020

Målgrupp

Du som är en erfaren lärare och undervisat minst två år på Allmän kurs.

Intresseanmälan för 2020/21

Är du redan nu intresserad av nästa kursomgång gör en anmälan här.

Ansökan inför 2020/2021 öppnar i maj.

Mer information om kursens teman, föreläsare i urval, kursstart och datum för träffar kommer inom kort.

Kursens utformning och innehåll utvecklas och anpassas efter deltagarnas önskemål och förutsättningar.

Kursinformation 

Här kan du läsa mer om innehåll och upplägg för kursomgången 2019/20.

Kursen innehöll tre träffar, förlagda på en folkhögskola. Erfarenhets- och kunskapsutbyte från föreläsningar och kurslitteratur varvades med gruppdiskussioner och workshops.

Läs mer om behörighet, ansökan, kostnader med mera under praktisk kursinformation.

Kursen innehöll metoder för att utveckla det pedagogiska arbetet. Möjlighet att arbeta tillsammans med andra lärare för att prova begrepp, teorier och modeller.

Föreläsningar om bildning, pedagogik och didaktik för mångfaldiga målgrupper. Folkhögskolans pedagogiska historia, en fungerande undervisning, mångfaldsperspektiv, framtidens deltagargrupper och hur folkhögskolan ska möta dessa. Bedömning för lärande samt didaktiska synsätt om folkhögskollärares yrkespraktik i undervisning.

Läs mer information om kursinnehåll och föreläsare i urval.

Deltagarröster om kursen

Röster från tidigare deltagare:

"Att träffa andra från andra folkhögskolor är mycket givande. Att prata med dem om hur de jobbar och kunna jämföra arbetssätt. Att få titta på sin egen undervisning lite utifrån att i ifrågasätta sig själv".

"Glädjen i att tvingas tänka nytt"

"En mycket givande utbildning och jag kommer att rekommendera den till mina andra kollegor på Allmän kurs".

Här kan du ta del av artiklar och filmer från tidigare kursomgångar. 

Anordnare

Intresseorganisationerna RIO och OFI i samverkan med Örebro universitet.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll eller upplägg:

Johanna Winbladh
johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se
070-210 59 45

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se
08-17 03 83