Agenda 2030 - Fortbildning och uppföljningsdag

Omkring 70 folkhögskolor har redan fått utbildning om de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och om hur skolan kan arbeta med dem.
Uppdaterad: 14 januari 2020

FSO erbjuder fortbildning kring Agenda 2030. Dels kan de folkhögskolor som inte fått fortbildningen boka in sig, dels erbjuds de skolor som redan fått fortbildningen en fortsättningsdag för att ta fram en handlingsplan tillsammans med Susanne Hedman.

Inbjudan fortbildningsdag om Agenda 2030

Inbjudan fortsättningsdag om Agenda 2030