Instruktionsfilmer för att lägga upp kurser på folkhögskola.nu

Här finns instruktionsfilmer för dig som arbetar med din folkhögskolas innehåll på folkhögskola.nu. All information om kurser och skolor läggs upp via EPiServer och har du inte arbetat med verktyget innan så får du här en översiktlig beskrivning av hur du gör för att komma igång.
Uppdaterad: 15 februari 2023

1. Logga in via Episerver

All hantering av din folkhögskolas sidor sker via Episerver. Gör så här för att logga in. 

 

2. Information från oss på Folkhögskola.nu i Episerver

Direkt när du loggar in i Episerver kan du se till att få en vy med att du får användbar information från oss på FSO/Folkhögskola.nu. Om du inte redan har gjort det kan du lägga till svå informationsrutor. I denna film beskriver vi hur du gör det.

 

3. Navigera i trädstrukturen

För att navigera i trädstrukturen och komma till kurs-, skol- och nyhetssidor i Skoladmin för folkhögskola.nu, gör på följande sätt.

 

4. Redigera en kurs

Om du behöver ändra någon information för en befintlig kurs, så gör du på följande sätt.

 

5. Kopiera en kurs

När du vill skapa en ny kurs på folkhögskola.nu, så kan du välja mellan att skapa en helt ny kurssida eller kopiera en befintlig kurs som kanske har liknande innehåll. För att kopiera en kurs så gör du på följande sätt.

 

6. Skapa en ny kurs

För att skapa en helt ny kurs på folkhögskola.nu så gör du på följande sätt.

 

7. Skapa en nyhet 

På folkhögskola.nu finns möjlighet att publicera nyheter från din folkhögskola. Du redigerar och skapar nyheter i princip på samma sätt som kurser. Här beskriver vi hur du skapar en nyhet.

 

8. Ladda upp nya bilder

För att ladda upp en ny bild för folkhögskola.nu, gör på följande sätt.

 

9. Skriv in alt-texter på dina bilder

För att folkhögskola.nu vara en så tillgänglig webbplats som möjligt bör du lägga till alt-texter på din folkhögskolas bilder. I denna film förklarar vi hur du gör.

 

10. Lägga till bild på sida

För att lägga till en bild till en skol-, kurs- eller nyhetssida på folkhögskola.nu, gör på följande sätt.

 

11. Redigera skolsida

För att redigera din folkhögskolas skolsida på folkhögskola.nu, gör på följande sätt.