Person håller i en mobiltelefon.
Låt deltagarna ställa frågor till personerna som tar beslut som påverkar dem.

Intervjua lokala politiker

Ställ frågor till dem som bestämmer! En övning där deltagarna får större förståelse för de olika instanserna i ett val och vilken politik som påverkar dem.
Uppdaterad: 7 september 2022

Intervjua lokala politiker

 

Steg 1 – Vilka frågor?

Alla deltagare får 15-20 minuter att fundera och anteckna för sig själva, till exempel genom att fundera utifrån följande frågor:

  • Vad bryr jag mig om?
  • Finns det något jag skulle vilja förbättra i lokalsamhället där jag bor?

Gå en runda. Den som vill delar med sig. Deltagarnas olika frågor/funderingar sammanställs och sorteras in i olika ämnen/områden.

Här kan ni också prioritera vilka områden som klassen anser vara viktigast att ställa frågor om. Till exempel genom att rösta.

 

Steg 2 – Till vem?

Börja med att läsa igenom sidorna 10-12 i Handbok i lokalt påverkansarbete.

Sidorna handlar om kommunen respektive regionens ansvarsområden. Hela handboken är för övrigt ett tips för arbete med demokrati i klassrummet! Den är gratis och fri att sprida, dela och använda på olika sätt.

Leta sedan upp information om just er kommun/ region. Vilka nämnder och personer ansvarar för de frågor ni vill ställa? Sök på er kommuns och regions webbplats.

Därefter kan ni kontakta specifika politiker som ansvarar för dessa frågor. Det är en del av deras jobb att svara på frågor, så det är bara att mejla/ringa!

 

Steg 3 – Hur ska vi fråga?

Vad för typ av intervju vill ni göra? Vi rekommenderar er att utmana er och göra en filmad intervju! Det ger bra spridning på sociala medier. Om det finns filmutrustning på skolan kan ni använda er av den, annars går det också lika bra att använda kameran på en telefon. Idag finns det fullgoda redigeringsverktyg i telefonerna, så det behöver inte bli så mycket jobb med redigeringen.

Det går självklart bra att göra en skriven intervju också, eller varför inte en podd.

Kolla in Medieproduktionsguiden från Ung Media Sverige.

Där finns tips för olika typer av utförande av intervjuer, samt hur ni skriver och ställer bra intervjufrågor.