Folkhögskolans dag 2022 - Demokrati & val

Tema för 2022 var demokrati och val. Tillsammans jobbade vi för att 1. Sätta folkhögskolan på agendan när politiker och andra makthavare mobiliserade inför valet. 2. Uppmuntra folkhögskoledeltagare att lyfta berättelser om varför de har valt folkhögskolan.