Ambika Hansell Ek och Johanna Winbladh leder Allmän kurs i utveckling.

Demokratifrukost 14 april

Den 14 april gästade Ambika Hansell Ek och Johanna Winbladh demokratifrukost hos #Vimåsteprata.
Uppdaterad: 2 maj 2022

Se demokratifrukosten i efterhand här >

 

Lektionsupplägg i demokrati 

Lyssna till nya idéer framtagna under fortbildningen Allmän kurs i utveckling under frukostseminariet 14 april.  Ambika Hansell Ek och Johanna Winbladh gästade frukostseminariet som arrangerars tillsammans med #Vimåsteprata

Om Allmän kurs i utveckling

Ambika Hansell Ek arbetar för RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Johanna Winbladh arbetar för Sveriges folkhögskolor/ OFI, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation. Tillsammans leder de Allmän kurs i utveckling, en fortbildning för folkhögskolelärare som undervisar på Allmän kurs.

Läs mer om Allmän kurs i utveckling här.