Checklista för folkhögskolans webbplats

Vilken information borde finnas på varje folkhögskolas webbplats? Här hittar du tips för att jobba med skolans webb.
Uppdaterad: 9 juni 2023

Förutom att kommunicera för rekrytering och berätta om folkhögskolans verksamhet finns det annat att använda skolans webbplats till. Den konstanta tillgången till internet gör att vi förväntar oss att all information finns tillgänglig när vi behöver den och inte endast när någon väljer att ge informationen till oss. Därför är skolans webbplats den naturliga platsen att samla all den information som deltagare har rätt att ta del av.

Vi har sammanställt en lista på sådant som bör finnas tillgängligt på en skolas webbplats och/eller ett intranät. All information kan dock med fördel ligga på en publik webbplats. Även blivande och före detta deltagare kan behöva ta del av informationen samt att transparensen kan vara ett mål i sig.

I listan finns sådant som nämns som informationskrav i statsbidragsvillkoren, annan lagstiftning om webbplatser och övrig information som kan vara lämplig att publicera på sin webbplats.

Checklistan som utskrivbar PDF.

Från statsbidragsvillkor

Finns det på vår webbplats information om...

 • obligatoriska avgifter för studerande.
 • folkhögskolans antagningspolicy. 
  Antagning: Vilka förkunskaper krävs för att bli antagen till en kurs? Urval: Hur sker urvalet vid fler sökande än kursplatser? På vilka grunder sker beslut?
 • vilka villkor folkhögskolan ställer för deltagande i kursen.
 • vilka villkor som gäller för att en kurs ska anses vara fullgjord.
  För alla kurser: Information om hur frånvaro och ledighet påverkar. Obligatoriska kursmoment, andra krav på deltagandet.
  För Allmän kurs: Hur fungerar Allmän kurs –omfattningskrav och innehållskrav.
 • vilka behörigheter Allmän kurs kan leda fram till.
  Vilka behörigheter erbjuder vi på skolan? Erbjuds fler behörigheter utöver innehållskravet? Vad krävs för behörighet till högskola respektive behörighet till yrkeshögskola? När har en deltagare uppnått grundläggande behörighet?
 • huruvida kursen berättigar till studieomdöme.
  Gör skillnad på Allmän och särskild kurs. Kalla alltid Allmän kurs för Allmän kurs.
 • villkor för avstängning och avskiljande.
 • det studeranderättsliga arbetet.
 • former för deltagarinflytande och klagomålshantering.
  Inklusive kontaktuppgifter till rektor och styrelse för överklagande av beslut, samt kontaktuppgifter till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
 • grunderna för behörigheter, intyg och studieomdöme.
  Både gemensamt regelverk samt skolspecifika policies.
 • utrikesfödda deltagares rätt till språkligt stöd och rätt till inflytande över planeringen i detta stöd.
 • deltagare som utgör grund för förstärkningsbidrags rätt till stöd i studiesituationen och till inflytande över planeringen av detta stöd.

Annan lagstiftning

 • Information om hantering av personuppgifter samt arkivering.
  Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR och Arkivlagen.
 • Tillgänglighetsredogörelse.
  Enligt DOS-lagen, för de folkhögskolor som omfattas av den.

Annat lämpligt

 • Policydokument och liknande.
  Drogpolicy, datapolicy m.m. Information om försäkringar, hyresavtal.
 •  Information om vad en folkhögskola är.
  Vad innebär det att gå på folkhögskola? Vad finns det för förväntningar på mig som deltagare?
 • Information om tillgängligheten i folkhögskolans miljö.
 • Länkar till andra releventa organisationer och myndigheter.
  Exempelvis om behörigheter (folkhögskola.nu) och studiemedel (csn.se).