Ansök om mässbidrag

FSO vill stödja de folkhögskolor som samarbetar och gör gemensamma marknadsföringsaktiviteter, till exempel deltar på större utbildningsmässor. Det finns ett stort värde i att vi tillsammans marknadsför folkhögskolan som utbildningsform och FSO vill därför även 2019 fördela ett bidrag för att stärka detta arbete.
Uppdaterad: 10 januari 2019

FSO kommer att fördela detta mässbidrag efter ansökan och tanken är att bidraget ska kunna täcka en del av kostnaderna för aktiviteten. En folkhögskola ansöker om mässbidraget hos FSO för en hel grupp folkhögskolor. I ansökan anges vilka folkhögskolor som samarbetar/medverkar och kring vilken/vilka aktiviteter. Ansökan ska vara inne senast den 4 februari 2019 och skickas till matilda.hedlund@sverigesfolkhogskolor.se. Besked lämnas vecka 6.

FSO fördelar 115 000 kronor bland de ansökande folkhögskolorna, dock max 15 000 kronor per samarbete.

Kriterier för mässbidraget:

• att man marknadsför folkhögskolan som utbildningsform
• att minst tre folkhögskolor samarbetar - över kommungränser och gärna också över länsgränser och huvudmannagränser
• att reklam görs för den gemensamma webbplatsen folkhögskola.nu
• att den gemensamma folkhögskolebroschyren som beskriver utbildningsformen finns tillgänglig vid den aktivitet ni genomför

Vid frågor, kontakta Matilda Hedlund, matilda.hedlund@sverigesfolkhogskolor.se