Planering och förberedelser

Innan enkäten påbörjas är det viktigt att planera genomförandet och förbereda deltagare och personal. Dessutom behöver ni kontrollera kontaktuppgifter och hur deltagare är registrerade i SchoolSoft.
Uppdaterad: 12 januari 2024

Förberedelser

Ge förutsättningar för ett lyckat genomförande genom att till exempel avsätta tid för personalen, utse vilka som förbereder olika deltagargrupper eller avsätta tid för deltagarna att besvara enkäten. Bland annat är det en god idé att skapa möjlighet för personalen att diskutera och få en samsyn i enkätens syfte och avgränsningar, samt besluta hur resultatet ska användas. 

Se även till att förbereda deltagarna på att enkäten kommer komma samt hur den ser ut. För vissa deltagare kan det dessutom vara bra att i förväg diskutera begrepp som kan vara svårare att förstå. Enkäten går att se i sin helhet här (pdf) Enkäten finns också översatt till arabiska, farsi, somaliskatigrinja och ukrainska.

Fler tips på hur ni kan förbereda er inför enkäten hittar ni i Handledning för Folkhögskoleenkäten: Förberedelser (PDF).

Hur förbereder man sig?

Prata om det, säkerställ att mejladresser och mobilnummer är rätt i Schoolsoft och se till att lärarna finns tillgängliga. Ulrika Sandin och Åsa Söderlund-Dahl från Röda korsets folkhögskola ger sina bästa tips för hur man förbereder skolan för Folkhögskoleenkäten. Filmen är 2 minuter och 19 sekunder.

 

Uppsättning

Förutom att förbereda deltagare och personal på Folkhögskoleenkäten är det viktigt att se till att rätt kontaktuppgifter (mejladress samt telefonnummer) finns registrerade på era deltagare i SchoolSoft, eftersom det är dessa uppgifter som används när enkäten skickas ut. Detta ökar chansen till att få en högre svarsfrekvens.

Dessutom är det bra att dubbelkolla så att deltagare är registrerade på rätt kurser, samt att deltagare som har slutat inte längre är aktiva.

Hur ser man till att rätt deltagare får enkäten?

Röda korsets folkhögskola delar med sig om hur de ser till att Folkhögskoleenkäten kommer till rätt deltagare. Filmen är 1 minut och 28 sekunder.