Genomförande

Folkhögskoleenkäten skickas ut via mejl och sms till alla deltagare på skolans allmänna och särskilda kurser. Här hittar du information om hur enkätens genomförande går till.
Uppdaterad: 11 augusti 2023

Hur lyckas man med folkhögskoleenkäten?

Röda korsets folkhögskola har hög svarsfrekvens och bra resultat på folkhögskoleenkäten. Nu berättar de om hur de lyckas med folkhögskoleenkäten. Filmen är 2 minuter och 12 minuter.

 

Mottagare av enkäten

Folkhögskoleenkäten skickas ut till alla deltagare som är aktiva på skolans allmänna och särskilda kurser (ej kortkurser) när enkäten påbörjas. 

Ni på folkhögskolan kan inte välja att utesluta vissa grupper från enkäten. Vi rekommenderar att istället särskilja grupper vid bearbetning av resultatet inför analysen.

Dataskyddsförordningen

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen. I samband med att ni på skolan tackar ja till att medverka i enkäten så godkänner ni också FSOs behandling av deltagarnas personuppgifter.

Tänk på att det är er skola som ansvarar för att upplysa deltagarna om att behandlingen av personuppgifter kommer ske, samt att ni har en rättslig grund för att ge FSO tillgång till personuppgifterna.

När deltagarna besvarar enkäten anonymiseras resultatet, även om vissa bakgrundsvariabler medföljer. 

Utskick av enkäten

Folkhögskoleenkätens genomförandefas sker varje år under våren. För 2023 planeras enkätens genomförande till 24 april-12 maj. Avsändare på enkäten och det mejl som enkäten skickas ut i är Sveriges folkhögskolor.

Folkhögskoleenkäten skickas via mejl och sms, till kontaktuppgifter som finns registrerade i SchoolSoft. 

Enkäten skickas på detta sätt ut till unika användare i SchoolSoft för att undvika att deltagare till exempel besvarar den flera gånger eller att andra än de avsedda deltagargrupperna får tillgång till enkäten. Det går därför inte att på annat sätt dela enkäten, och en länk avsedd för en deltagare kan inte användas av en annan för att besvara enkäten.

Påminnelser

Utöver det första utskicket kommer ett antal påminnelser skickas ut till alla mottagare, via både mejl och sms. Information om vilka datum detta kommer ske skickas ut till alla skolor i god tid innan genomförandet.

Hur får man deltagare att svara?

Röda korsets folkhögskola har hög svarsfrekvens på folkhögskoleenkäten. Ulrika Sandin och Åsa Söderlund-Dahl berättar om hur de får deltagare att svara. Filmen är 2 minuter och 2 sekunder.

 

Enkätens innehåll

Enkäten går att se i sin helhet här (PDF). För information om hur enkäten är uppbygd se Handledningsmaterial för Folkhögskoleenkäten: Förberedelser (PDF).

Språk och tillgänglighet

Enkäten är testad för att fungera för människor med olika språknivåer, men Folkhögskoleenkäten finns förutom på svenska, även översatt till engelska, arabiska, tigrinja, somaliska och dari. 

Enkäten genomförs i ett enkätverktyg som är kompatibelt med skärmläsare. Det är också möjligt för respondenten att pausa sitt genomförande.

FSO arbetar med att nå alla deltagare inom målgruppen och arbetar därför med att utveckla metoder som kan komplettera Folkhögskoleenkätens frågeformulär.