FAQ - vanliga frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar som vi får kring Folkhögskoleenkäten
Uppdaterad: 25 april 2023

Hur kan vi följa svarsfrekvensen? 

Ni kommer att få en länk till en öppen webbplats där er svarsfrekvens presenteras. Ni delar den länken vidare till de inom er organisation som ni anser lämpliga.

Länken kommer från Insurvey till skolans kontaktperson. 
 

När kan vi börja följa svarsfrekvensen? 

Som tidigast onsdagen den 26 april.  

Så snart ni har fått länken kan ni följa svarsfrekvensen i realtid. Eftersom länken bara kan skapas när svar kommit in kan det hända att ni inte får länken på onsdagen. Det görs ett nytt utskick fredagen den 28 april, då bör alla ha fått sin länk. 
 

Vi har inte fått någon länk för att följa svarsfrekvensen, vad gör vi då? 

Är det mellan den 24 och 28 april? Då är det bara att hålla utkik i kontaktpersonens epost efter mail från insurvey, kolla gärna skräpposten också. Utskick görs onsdagen den 26 april eller fredagen den 28 april beroende på om någon av era deltagare skickat in svar. 

Är det efter fredagen den 28 april? Kontakta enkat@sverigesfolkhogskolor.se  
 

Vi har enskilda deltagare som borde ha fått enkäten men som inte har det, hur gör vi då? 

Kontrollera deltagarens uppgifter i Schoolsoft  
Är deltagaren aktiv på en kurs med kurstypen Allmän kurs eller särskild kurs?  
Stämmer deltagarens mejladress?  
Stämmer deltagarens mobiltelefonnummer? 
 
Om du svarat ja på alla frågorna bör enkäten komma fram. Den första påminnelsen går ut den 5 maj, det är enda gången som länk till frågorna även kommer via sms. Om deltagaren fortfarande inte fått enkäten efter den 5 maj kan ni kontakta enkat@sverigesfolkhogskolor.se.  
 
 

Vi har en hel kurs som inte fått enkäten men som borde ha fått den, hur gör vi då? 

Är det en Allmän kurs eller en särskild kurs? Kontakta enkat@sverigesfolkhogskolor.se 

Är det en annan kurstyp än ovan? Då ska inte deltagarna besvara enkäten. 

Vi har en kurs som fått enkäten men som inte borde fått den, hur gör vi då? 

Är det en Allmän kurs eller en särskild kurs? Då ska deltagarna besvara enkäten. Om ni vill kunna särskilja denna kurs från övriga deltagare gör ni det i resultatet vid analysen.  

Är det en annan kurstyp än ovan? Kontakta enkat@sverigesfolkhogskolor.se 

Vi har deltagare som vill svara på ett annat språk (arabiska, tigrinja, somali eller farsi), men hittar inte språken. Hur gör vi nu? 

Dessvärre har det blivit en försening med att få in översättningarna i det nya enkätverktyget. Ambitionen är att de ska vara tillgängliga i samband med att det första påminnelsen går ut.