Enkätverktyget InSurvey

Till våren 2023 kommer Folkhögskoleenkäten att genomföras i ett nytt enkätverktyg. Som folkhögskola erbjuds ni ett eget skolkonto för hantering av enkäter, exempelvis kursutvärderingar eller arbetsmiljöenkäter.
Uppdaterad: 27 oktober 2022

Anmäl skolkonto

Om du och din skola vill anmäla ett skolkonto fortsätter ni till anmälningsformuläret. Vid frågor hör av dig till enkat@sverigesfolkhogskolor.se

Varför ett nytt verktyg?

Anledningarna till systembytet är flera. Det viktigaste är att vi nu känner oss trygga och säkra med ett nytt verktyg där:

 • Man kan följa svarsfrekvens på gruppnivå i realtid
 • Respondenten kan pausa enkäten och återkomma
 • En respondent i Folkhögskoleenkäten kan bara svara på frågorna en gång
 • Man har tillgång till sitt resultat i direkt anslutning till att enkätperioden är avslutad
 • Vid resultatbearbetning kan man styra vilka grupper som ska ingå som del- eller totalunderlag, alltså möjlighet att filtrera bort grupper som inte ska ingå i resultatredovisningen av någon anledning
 • Man kan bygga egna rapporter utifrån sitt resultat, alltså inte enbart erhålla en skolövergripande rapport

Erbjudande om eget skolkonto i enkätverktyget!

Ett skolkonto i InSurvey ger er möjlighet att sätta upp obegränsat antal administratörer, vilka loggar in med egna användaruppgifter. Det är möjligt att koppla till användarens Azure AD för säker inloggning. Det är även möjligt att bygga team av administratörer inom och mellan skolor, exempelvis för att dela och samarbeta kring gemensamma enkätutskick. Det här ger även möjligheten att insynsskydda exempelvis en arbetsmiljöenkät.

För de folkhögskolor som deltar i Folkhögskoleenkäten kan man sätta upp ett eget skolkonto för 1000 kr per år (då ingår administrationsavgiften för Folkhögskoleenkäten på 500 kr). För folkhögskolor som inte deltar i Folkhögskoleenkäten men vill ha ett skolkonto är priset 5000 kr.

Vid uppsättningen av eget skolkonto kommer InSurvey (Cloud Connected Sweden AB) skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan er och dem. Fakturering kommer att ske från Sveriges folkhögskolor.

Vad betyder bytet för just vår skola?

Om er skola deltagit i Folkhögskoleenkäten och tagit emot en resultatrapport till en kostnad av 500 kr så betyder bytet att:

 • Istället för att betala 500 kr för resultatrapporten faktureras ni en administrationsavgift för deltagande i Folkhögskoleenkäten på 500 kr.
 • I anslutning till att enkätperioden är avslutad kommer ni att erbjudas utbildning i hur ni exporterar färdiga rapporter och hur ni själva kan bryta i ert underlag och bygga egna rapporter.
 • Ni inte behöver göra något om ni vill fortsätta med att delta och ta del av resultatet.

Om er skola deltagit i Folkhögskoleenkäten, hängt på egna frågor i en hängenkät och tagit emot en resultatrapport till en kostnad av 500 kr så betyder bytet att:

 • Ni behöver sätta upp ett eget skolkonto för att fortsätta kunna hänga på egna frågor till Folkhögskoleenkäten. Skolkonto kostar 1000 kr/år och i den kostnaden ingår administrationsavgiften på 500 kr. Gå vidare till anmälningsformuläret för att skapa skolkonto.
 • I anslutning till att enkätperioden är avslutad kommer ni att erbjudas utbildning i hur ni exporterar färdiga rapporter och hur ni själva kan bryta i ert underlag och bygga egna rapporter.

Anmälningsformulär för att skapa eget skolkonto.

Vad händer med det vi har i Ungapped?

Det nuvarande avtalet, som ger er skolor ett hängavtal med möjligheter till egna utskick och enkäter, gäller till den 31 juli 2023. Om ni efter det vill fortsätta använda Ungappeds tjänster behöver ni teckna eget avtal.

De resultat som gäller för Folkhögskoleenkäten kommer att läsas in till det nya systemet. Målsättningen är att detta ska vara klart före sommaren 2023.

Vad återstår att utveckla för FSO?

Under det kommande året återstår arbete med att få till en integration mellan InSurvey och SchoolSoft. Målsättningen är att inhämtningen av respondentdata, för Folkhögskoleenkäten så väl som för skolornas egna enkäter, ska automatiseras.

På grund av systembytet har vi varit tvungna att pausa utvecklingsprojektet som handlar om att ta fram en funkisenkät. Så snart vi vet att implementeringen av det nya systemet lyckats kommer utvecklingen av funkisenkäten att ta fart igen. Målsättningen är att erbjuda en enkätversion anpassad för deltagare med intellektuell funktionsnedsättning till 2024.