Medverka i Folkhögskoleenkäten

Alla folkhögskolor är välkomna att medverka i Folkhögskoleenkäten kostnadsfritt. Genom ert deltagande får ni underlag till att arbeta med långsiktigt utvecklingsarbete samt bidrar till att stärka folkhögskolan som utbildningsform.
Uppdaterad: 28 juni 2022

Anmäl er medverkan

Om du har frågor om hur det fungerar att medverka i enkäten, kan du kontakta 
enkat@sverigesfolkhogskolor.se.

 

Du kan även anmäla din skola till Folkhögskoleenkäten.

Med hjälp av Folkhögskoleenkäten kan er folkhögskola arbeta med den inre kvaliteten, genom att fördjupa insikten om hur deltagarna uppfattar studietiden hos er. Alla folkhögskolor är välkomna att delta kostnadsfritt.

Alla folkhögskolor får tillgång till sitt eget enkätresultat, som gör det möjligt för er att arbeta med långsiktigt förbättringsarbete. Är vi den skola vi vill vara? Om inte – vilka delar kan vi fortsätta utveckla tillsammans?

Folkhögskoleenkäten samlar erfarenheter från över hundra folkhögskolor och resultatet sammanställs på nationell nivå. Därför bidrar er medverkan till att stärka bilden av folkhögskolan som utbildningsform.

För den folkhögskola som vill ha en färdig statistikrapport går detta att få mot en avgift. Här hittar du ett exempel på hur en sådan rapport kan se ut. Observera att folkhögskolan i rapporten är fingerad och att bara ni på folkhögskolan kan ta del av ert eget resultat.  

Förutom att vara med i den gemensamma Folkhögskoleenkäten får din skola tillgång till extramaterial i form av mallar och handledning för hur ni kan arbeta med utvärdering och uppföljning. Skolan kan även använda enkätverktyget till att skapa egna fristående enkäter.

Över 100 folkhögskolor och 10 000 deltagare medverkar i enkäten. 

Som medverkande skola behöver ni inte anmäla er igen inför nästa omgång.