Medverka i Folkhögskoleenkäten

Alla folkhögskolor är välkomna att medverka i Folkhögskoleenkäten. Genom ert deltagande får ni underlag till att arbeta med långsiktigt utvecklingsarbete samt bidrar till att stärka folkhögskolan som utbildningsform.
Uppdaterad: 25 oktober 2022

Anmäl er medverkan

Om du har frågor om hur det fungerar att medverka i enkäten, kan du kontakta 
enkat@sverigesfolkhogskolor.se.

 

Du kan även anmäla din skola till Folkhögskoleenkäten.

Med hjälp av Folkhögskoleenkäten kan er folkhögskola arbeta med den inre kvaliteten, genom att fördjupa insikten om hur deltagarna uppfattar studietiden hos er. Alla folkhögskolor är välkomna att delta.

Alla folkhögskolor får tillgång till sitt eget enkätresultat, som gör det möjligt för er att arbeta med långsiktigt förbättringsarbete. Är vi den skola vi vill vara? Om inte – vilka delar kan vi fortsätta utveckla tillsammans?

Folkhögskoleenkäten samlar erfarenheter från över hundra folkhögskolor och resultatet sammanställs på nationell nivå. Därför bidrar er medverkan till att stärka bilden av folkhögskolan som utbildningsform.

Förutom att vara med i den gemensamma Folkhögskoleenkäten får din skola tillgång till extramaterial i form av mallar och handledning för hur ni kan arbeta med utvärdering och uppföljning. Skolan kan även sätta upp ett eget skolkonto i enkätverktyget till att skapa egna fristående enkäter. Läs mer om erbjudandet här till höger under Enkätverktyget InSurvey.

Över 100 folkhögskolor och 10 000 deltagare medverkar i enkäten. 

Som medverkande skola behöver ni inte anmäla er igen inför nästa omgång.