Andra enkäter

Folkhögskoleenkäten är en del av skolans arbete med utvärderingar och enkäter. Utöver den kan skolan välja att även jobba med exempelvis kursutvärderingar och förväntansenkäter.
Uppdaterad: 28 juni 2022

Kursutvärderingar

I en kursutvärdering förväntas deltagarna blicka tillbaka över hela kursens varande och minnas hur olika delar upplevdes och sedan skatta dem utifrån en värdeskala. Utvärderingen görs för att fånga upp viktig kunskap om era deltagares erfarenheter av den specifika kursen. Det blir en informationskälla för att sedan kunna utveckla kursen när lärarnas erfarenheter läggs till dokumentationen.

Inspirationmaterial och frågebatteri för kursutvärderingar (PDF).

Förväntansenkäter

En enkät om förväntningar ger viktig kunskap om vilka mål era deltagare har med sina studier och vad de tror att folkhögskolestudier kan innebära. En kartläggning är viktig för att belysa deltagarnas förväntningar på sina egna förmågor och mål och hur de ska samspela med folkhögskolans.

Inspirationsmaterial och frågebatteri för förväntansenkäter (PDF).