Runt 10 000 deltagarröster hörs i Folkhögskoleenkäten.

Folkhögskoleenkäten

Folkhögskoleenkäten skickas ut till alla deltagare på folkhögskolans långa kurser. Genom enkäten kan folkhögskolan fördjupa insikten om hur deltagarna uppfattar sin studietid.
Uppdaterad: 16 maj 2023

Länkar och kontakt

FAQ - vanliga frågor och svar hittar du här. 

 

Gå gärna med i facebookgruppen Folkhögskoleenkäten.

 

Anmäl din skola till Folkhögskoleenkäten.

 

Vid frågor kontakta 
enkat@sverigesfolkhogskolor.se.

Syftet med enkäten är att folkhögskolan ska få en regelbunden avstämning av hur deltagare på de långa kurserna upplever sin tid på folkhögskola.

Enkätsvaren ger en unik samling data utifrån

  • skolans verksamhet
  • ökade möjligheter till vidare studier och arbete
  • bildningsmiljö
  • personlig utveckling
  • demokrati
  • bildning
  • studeranderätt.

Eftersom Folkhögskoleenkäten samlar och sammanställer erfarenheter från över 100 folkhögskolor och 10 000 deltagare, är er skola med och stärker bilden av folkhögskolan som utbildningsform.

Aktuellt

Genomförande 2023

Mellan den 24 april och 15 maj hade deltagare på 116 folkhögskolor möjlighet att svara på frågorna i Folkhögskoleenkäten. I anslutning till månadsskiftet maj/juni kommer alla deltagande skolor att få tillgång till en skolövergripande resultatrapport. Redan nu har skolan tillgång till sitt resultat via enkätverktyget.

Nytt enkätverktyg

Till våren kommer Folkhögskoleenkäten att genomföras i ett nytt enkätverktyg, InSurvey. Som folkhögskola erbjuds ni ett eget skolkonto för hantering av enkäter, exempelvis kursutvärderingar eller arbetsmiljöenkäter. Läs mer om bytet och erbjudandet här till höger under Enkätverktyget InSurvey.

 

Vad gör intresseorganisationerna med resultatet?

Intresseorganisationerna Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) berättar om vad de gör med de nationella resultaten från Folkhögskoleenkäten. Filmen är 1 minut och 10 sekunder.