Runt 10 000 deltagarröster hörs i Folkhögskoleenkäten.

Folkhögskoleenkäten

Folkhögskoleenkäten skickas ut till alla deltagare på folkhögskolans långa kurser. Genom enkäten kan folkhögskolan fördjupa insikten om hur deltagarna uppfattar sin studietid.
Uppdaterad: 17 november 2022

Kontakt

Gå gärna med i facebookgruppen Folkhögskoleenkäten.

 

Anmäl din skola till Folkhögskoleenkäten.

 

Vid frågor kontakta 
enkat@sverigesfolkhogskolor.se.

Syftet med enkäten är att folkhögskolan ska få en regelbunden avstämning av hur deltagare på de långa kurserna upplever sin tid på folkhögskola.

Enkätsvaren ger en unik samling data utifrån skolans verksamhet, ökade möjligheter till vidare studier och arbete, bildningsmiljö, personlig utveckling, demokrati, bildning och studeranderätt.

Eftersom Folkhögskoleenkäten samlar och sammanställer erfarenheter från över 100 folkhögskolor och 10 000 deltagare, är er skola med och stärker bilden av folkhögskolan som utbildningsform.

Aktuellt

Rapportsläpp

För första gången någonsin presenterade vi det sammanlagda resultatet av enkäten som 106 skolor deltog i under 2022. Lyssna på ett samtal om hur resultatet kan användas eller ta del av rapporten, läs mer i vår kalender.

Nytt enkätverktyg

Till våren kommer Folkhögskoleenkäten att genomföras i ett nytt enkätverktyg, InSurvey. Som folkhögskola erbjuds ni ett eget skolkonto för hantering av enkäter, exempelvis kursutvärderingar eller arbetsmiljöenkäter. Läs mer om bytet och erbjudandet här till höger under Enkätverktyget InSurvey.

När genomförs Folkhögskoleenkäten 2023?

Folkhögskoleenkäten 2023 är planerad till att pågå mellan den 24 april och den 12 maj. Processtöd inför genomförandet finns här till höger under Förberedelser och uppsättningEnkätens innehåll är fortsatt oförändrat.