Runt 10 000 deltagarröster hörs i Folkhögskoleenkäten.

Folkhögskoleenkäten

Folkhögskoleenkäten skickas ut till alla deltagare på folkhögskolans långa kurser. Genom enkäten kan folkhögskolan fördjupa insikten om hur deltagarna uppfattar sin studietid.
Uppdaterad: 28 juni 2022

Kontakt

Gå gärna med i facebookgruppen Folkhögskoleenkäten.

 

Anmäl din skola till Folkhögskoleenkäten.

 

Vid frågor kontakta 
enkat@sverigesfolkhogskolor.se.

Syftet med enkäten är att folkhögskolan ska få en regelbunden avstämning av hur deltagare på de långa kurserna upplever sin tid på folkhögskola.

Enkätsvaren ger en unik samling data utifrån skolans verksamhet, ökade möjligheter till vidare studier och arbete, bildningsmiljö, personlig utveckling, demokrati, bildning och studeranderätt.

Eftersom Folkhögskoleenkäten samlar och sammanställer erfarenheter från över 100 folkhögskolor och 10 000 deltagare, är er skola med och stärker bilden av folkhögskolan som utbildningsform.