Statsbidrag från SPSM

Alla folkhögskolor har möjlighet att söka flera olika statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Folkhögskolorna kan få bidrag för insatser i kurser som har rätt till statsbidrag enligt Folkbildningsrådets kriterier.
Uppdaterad: 26 januari 2023

Vid insatser i uppdragsutbildning ska uppdragsgivaren stå för kostnaderna. Statens syfte med statsbidrag till folkbildningen är bland annat att verksamheterna ska vara öppna för personer med funktionsnedsättning.

Särskilt utbildningsstöd

Folkhögskolor kan söka bidrag om man har merkostnader för att anpassa studiesituationen för deltagare med funktionsnedsättning. SPSM beviljar bidrag för stödpersoner och vissa övriga stödinsatser

Förstärkningsbidrag

Förstärkningsbidraget är till för pedagogiska insatser som hör till den ordinarie verksamheten, men som det behövs mera av när man vänder sig till studerande med funktionsnedsättning. De insatser folkhögskolor kan söka bidrag för är ökad lärartäthet och ökade kuratorsinsatser.

Bidrag vid vissa studier

Bidrag vid vissa studier är ett bidrag till deltagare på bland annat korta kurser på folkhögskola. Skolorna kan göra en kollektiv ansökan åt deltagarna. Bidraget kan gå till kostnader för kost, logi och resor. Mer om bidrag vid vissa studier.

Läs mer på SPSMs webbplats >