Statsbidrag från SPSM

Alla folkhögskolor har möjlighet att söka flera olika statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Statens syfte med statsbidrag till folkbildningen är att underlätta studierna för personer med funktionsnedsättning.
Uppdaterad: 25 september 2023

Folkhögskolor kan beviljas bidrag för insatser i kurser som har rätt till statsbidrag enligt Folkbildningsrådets kriterier. Vid insatser i uppdragsutbildning ska uppdragsgivaren stå för kostnaderna.

Särskilt utbildningsstöd

SPSM kan bevilja bidrag till merkostnader för anpassningar i studiesituationen. Målgruppen för anpassningarna ska vara deltagare med funktionsnedsättning. Bidraget omfattar merkostnader för stödperson, kompetensutveckling och vissa övriga stödinsatser.

Förstärkningsbidrag

Folkbildningsrådet kan bevilja bidrag till förstärkta lärarinsatser. Målgruppen ska vara deltagare med funktionsnedsättning som har ett ökat behov av lärarstöd. Ansökan skickas till SPSM, men beslutas och utbetalas av Folkbildningsrådet.

Mer information och kontakt

Kontakta SPSM gällande bidrag för särskilt utbildningsstöd.

E-post: spsm@spsm.se
Telefon: 010-473 50 00

Besök SPSMs webbplats för aktuell information (nytt fönster).