Mobilitetsstöd från regioner

Se till att din folkhögskola får rätt mobilitetsstöd, eller Interkommunal ersättning som det tidigare kallades. Nedan finns SKR:s rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2021 .
Uppdaterad: 10 januari 2022

De flesta regioner, men inte alla, följer SKR:s rekommendationer. För 2021 är SKR:s rekommendation för mobilitetsstödet 400 kr per deltagarvecka. Varje region beslutar dock storleken på mobilitetsstödet och på vilka villkor man betalar ut. 

 

Den här sidan kommer finnas kvar fram till årsslut 2021, då Folkbildningsrådet tar över insamlingen av uppgifter samt hantering av mobilitetsstödet. Ta del av informationen här.

Överenskommelse mellan Sveriges regioner 2021-10-15

 

 

Information från Region Västmanland år 2021

Information från Region Norrbotten gällande år 2021

Information från Region Skåne gällande år 2021

Information från Region Stockholm gällande år 2021

Information från Region Västernorrland år 2021

Information från Region Västerbotten år 2020