Mobilitetsstöd från regioner

Se till att din folkhögskola får rätt mobilitetsstöd, eller Interkommunal ersättning som det tidigare kallades. Nedan finns SKR:s rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019.
Uppdaterad: 4 februari 2021

De flesta regioner, men inte alla, följer SKR:s rekommendationer där ersättningarna de senaste åren har höjts varje år.

För 2019 är SKR:s rekommendation för mobilitetsstödet 400 kr per deltagarvecka. Varje region beslutar dock storleken på mobilitetsstödet och på vilka villkor man betalar ut. 

 

Information från Region Västmanland

Information från Region Norrbotten gällande år 2020

Information från Region Skåne gällande år 2020

Information från Region Stockholm gällande år 2020

Information från Region Västerbotten år 2020