Mobilitetsstöd från regioner

Se till att din folkhögskola får rätt mobilitetsstöd, eller Interkommunal ersättning som det tidigare kallades.
Uppdaterad: 12 december 2022

SKR:s styrelse fattade den 15 oktober 2021 beslut om att rekommendera regionerna att underteckna den nya mellanregionala överenskommelsen om mobilitetsstöd. I januari 2022 har samtliga regioner undertecknat överenskommelsen.

I avvaktan på att de första utbetalningarna kan göras enligt den nya överenskommelsen, från och med den 1 augusti 2022, har SKR:s styrelse tagit beslut om att rekommendationen för 2022 ska ligga kvar på samma nivå som för 2021, det vill säga 400 kronor per deltagarvecka.

Hösten 2022 tar Folkbildningsrådet över insamlingen av uppgifter samt hantering av mobilitetsstödet. Läs mer om detta längst ner på denna sida.

Läs mer om mobilitetsstöd på SKRs webbplats >

Ny sammanställning av mobilitetsstödet

RIO genomförde under våren 2022 en enkätundersökning kring hur mobilitetsstödet ser ut i landets alla regioner. Läs mer om sammanställningen här >

Information från regionerna

De flesta regioner, men inte alla, följer SKR:s rekommendationer. För 2022 är SKR:s rekommendation för mobilitetsstödet 400 kr per deltagarvecka. Varje region beslutar dock storleken på mobilitetsstödet och på vilka villkor man betalar ut. 

Information från Region Skåne gällande år 2022

Information från Region Stockholm gällande år 2022

Information från Region Västmanland år 2021

Information från Region Norrbotten gällande år 2021

Information från Region Västernorrland år 2021

Information från Region Västerbotten år 2020

Folkbildningsrådet tar över insamlingen

Folkbildningsrådet tar över insamlingen av uppgifter samt hantering av mobilitetsstödet hösten 2022. Våren 2022 rapporterar skolorna för sista gången, i och med övergången kommer informationen på den här sidan att försvinna och vi hänvisar till Folkbildningsrådet.

Information ges av Gabriel Kasto, gabriel.kasto@folkbildningsradet.se.

Signerad överenskommelse mellan Sveriges regioner 2021-10-15