Mobilitetsstöd - Interkommunala ersättningar

Se till att din folkhögskola får rätt mobilitetsstöd, eller Interkommunal ersättning som det tidigare kallades. Nedan finns SKR:s rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019.
Uppdaterad: 6 mars 2020

De flesta regioner, men inte alla, följer SKR:s rekommendationer där ersättningarna de senaste åren har höjts varje år.

För 2019 är SKR:s rekommendation för mobilitetsstödet 400 kr per deltagarvecka. Varje region beslutar dock storleken på mobilitetsstödet och på vilka villkor man betalar ut.