Marknadsföringsbidrag

Folkhögskolor har under flera år kunnat ansöka om mässbidrag för att marknadsföra utbildningsformen folkhögskola vid till exempel utbildningsmässor. På grund av rådande omständigheter kommer Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, istället dela ut ett marknadsföringsbidrag.
Uppdaterad: 27 september 2021

Marknadsföringsbidraget fungerar som ett stöd för folkhögskolor som samarbetar och gör gemensamma marknadsföringsaktiviteter, till exempel deltar på större utbildningsmässor.

Det finns ett stort värde i att vi tillsammans marknadsför folkhögskolan som utbildningsform och bidraget finns till för att stärka detta arbete.

FSO kommer fördela 120 000 kr, max 15 000 kr per samarbete. Tanken är att bidraget ska kunna täcka en del av kostnaderna för marknadsföringsaktiviteten.

Förslag på aktiviteter

 • Digitala sändningar riktat mot lokala studievägledare eller presumtiva deltagare
 • Ha digitala öppna hus samma dag/vecka – marknadsföra ihop
 • Ta fram gemensamt marknadsföringsmaterial eller profilprodukter
 • Gemensamma digitala eller traditionella annonskampanjer
 • Förbättringar på befintliga gemensamma webbplatser
 • Medverkan i digitala mässor
 • Fira folkhögskolans dag den 17 april gemensamt

Kriterier för marknadsföringsbidraget

 • att ni marknadsför folkhögskolan som utbildningsform
 • att minst tre folkhögskolor samarbetar - över kommungränser och gärna också över länsgränser och huvudmannagränser
 • att reklam görs för den gemensamma webbplatsen folkhögskola.nu  
 • att aktiviteten dokumenteras och rapporteras till FSO

Bidraget fördelas utifrån antalet samarbetande folkhögskolor, hur dessa är spridda utifrån geografi och huvudmän samt förväntad räckvidd och storlek på aktivitet.

Ansök om marknadsföringsbidraget

En folkhögskola ansöker om marknadsföringsbidrag för en hel grupp folkhögskolor.

Ansökan ska innehålla:

 • Namn på samarbetande folkhögskolor
 • Kontaktperson med kontaktuppgifter
 • Kommun, region och huvudman för dessa
 • Beskrivning av planerad aktivitet

Ansökan skickas senast den 12 februari till matilda.hedlund@sverigesfolkhogskolor.se.

Besked om fördelning kommer under vecka 7.

Kontakt

Matilda Hedlund
08-17 03 86
matilda.hedlund@sverigesfolkhogskolor.se
Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO