Mässbidrag

Folkhögskolor kan ansöka om mässbidrag för att marknadsföra utbildningsformen folkhögskola vid till exempel utbildningsmässor. Det är Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, som betalar ut bidraget till skolor som uppfyller kraven.
Uppdaterad: 4 juni 2020

Mässbidraget fungerar som ett stöd för folkhögskolor som samarbetar och gör gemensamma marknadsföringsaktiviteter, till exempel deltar på större utbildningsmässor.

Det finns ett stort värde i att vi tillsammans marknadsför folkhögskolan som utbildningsform och mässbidraget finns till för att stärka detta arbete. Tanken är att bidraget ska kunna täcka en del av kostnaderna för marknadsföringsaktiviteten.

Kriterier för mässbidraget

• att man marknadsför folkhögskolan som utbildningsform
• att minst tre folkhögskolor samarbetar - över kommungränser och gärna också över länsgränser och huvudmannagränser
• att reklam görs för den gemensamma webbplatsen folkhögskola.nu
• att den gemensamma folkhögskolebroschyren som beskriver utbildningsformen finns tillgänglig vid den aktivitet ni genomför

Ansök om mässbidrag

En folkhögskola ansöker om mässbidrag för en hel grupp folkhögskolor. I ansökan anges vilka folkhögskolor som samarbetar/medverkar och kring vilken/vilka aktiviteter.

Totalt fördelas 115 000 kr till de ansökande folkhögskolorna, dock max 15 000 kr per samarbete.

Ansökningsperioden för 2020 är avslutad. Information om mässbidraget för 2021 skickas ut i början av det året.

Kontakt

Matilda Hedlund
08-17 03 86
matilda.hedlund@sverigesfolkhogskolor.se
Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO