Kopieringsavtal för folkhögskolorna

Alla folkhögskolor i Sverige har ett centralt kopieringsavtal med Bonus Copyright Access. Avtalet ger skolornas lärare och elever rätt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddat material både digitalt och analogt för undervisningen.
Uppdaterad: 20 oktober 2020

Kopieringsavtalet är ett tillstånd på förhand från rättighetshavare på bild-, text- och notområdet till skolans lärare och elever att, i begränsad omfattning, få kopiera och dela upphovsrättsskyddat material för undervisningen.

Genom avtalet får du viss rätt att använda material från till exempel webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter och annat publicerat material för din undervisning. Det gäller såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.

Mer information finns på www.bonuscopyright.se >