Bidrag till rektorsfortbildning

Intresseorganisationerna fördelar och följer upp bidrag till de självstyrande rektorsfortbildningsgrupperna.
Uppdaterad: 27 september 2021

Bidraget betalas ut till en styrgrupp för rektorsfortbildningarna som rektorerna själva har utsett. Styrgruppen fördelar medlen till de olika fortbildningsgrupperna.

Styrgruppen för rektorsfortbildningen 2019-2021 består av:

Läs mer om rektorsfortbildningsgrupperna här >