Bidrag till rektorsfortbildning

Sveriges folkhögskolor fördelar och följer upp bidrag till de självstyrande rektorsfortbildningsgrupperna.
Uppdaterad: 14 november 2022

Bidraget betalas ut till en styrgrupp för rektorsfortbildningarna som rektorerna själva har utsett. Styrgruppen fördelar medlen till de olika fortbildningsgrupperna.

Läs mer om rektorsfortbildningsgrupperna här >