Händer som håller i kaffekoppar.
Här finner du information om ekonomiskt stöd, ersättningar och avtal.

Ekonomiskt stöd, ersättningar & avtal

Det finns olika former av ekonomiskt stöd eller ersättningar som alla folkhögskolor har möjlighet att ta del av.
Uppdaterad: 21 februari 2023