Digitalisering

Här kommer vi att samla material och tips som ett stöd för folkhögskolornas digitala kompetensutveckling.
Uppdaterad: 17 december 2019

Sidan är under utveckling och kommer att fyllas på efter hand.

 

Ur FSO:s Verksamhetsplan för 2020:

Stödja folkhögskolornas digitala kompetensutveckling

FSO ska under 2020:

  • erbjuda folkhögskolornas personal fortbildning i form av workspace och konferenser om digitala verktyg och arbetssätt, i syfte att stärka det egna arbetet såväl som i arbetet med deltagarna.
  • koppla digital kompentens med tillgänglighetanpassning för deltagarna.