Inläsning av kurslitteratur

FSO har flera samarbeten och ramavtal när det kommer till inläsning av böcker som folkhögskolorna kan ta del av.
Uppdaterad: 5 januari 2022

Inläsning i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Många folkhögskolor har gjort förfrågningar och fått litteratur inläst under 2021. Tilldelade medel för denna tjänst är nu förbrukade.

Nya förfrågningar på inläsning kommer att vara möjligt under höstterminen 2022.

Frågor? Välkommen att mejla par.wallin@sverigesfolkhogskolor.se.

Ramavtal med ILT Inläsningstjänst

I stort sett all kurslitteratur som publiceras idag läses in som tal- eller ljudbok av ILT Inläsningstjänst. Din folkhögskola kan ta del av olika tjänster som tillgängliggör deras utbud enligt ramavtal med FSO.

Kolla in ILT:s olika tjänster här.

 

Rabatter enligt avtalet är följande

  • Skolabonnemang 31 procent
  • Elevabonnemang 10 procent
  • Viljas digitala bokhylla 10 procent

 

Du gör beställningen genom att mejla följande uppgifter till order@inlasningstjanst.se

  • Namn
  • Befattning
  • Skolans namn
  • Antal elever

Frågor om ILT Inläsningstjänst ställs till Therése Wistedt på therese.wistedt@inlasningstjanst.se eller 073-267 27 47.