Processdag

Som stöd i folkhögskolornas utveckling av kvalitetsarbetet erbjuder FSO en inspirerande dag för alla medarbetare. Målet med dagen är att ge inspiration till ett förnyat arbete på skolan där all personal inbjuds att bidra med idéer.
Uppdaterad: 28 juni 2022

“Det blev bra underlag för en organisationsförändring där olika ansvar delegerades”

Monica Andersson, rektor S:ta Maria folkhögskola, om processdagen.

Erbjudandet innebär:

  • Förmöte med skolledning som genomförs av FSO
  • Heldag med all personal under ledning av en processledare
  • Uppföljning med processledaren och skolledning 

En strukturerad inspirationsdag som ger underlag för konkreta handlingsplaner. Processledaren ger en introduktion om vad kvalitetsarbete kan innebära och leder sedan personalen i gruppdiskussioner utifrån metoden Fyra hörnstenar för bildning. Resultatet blir en inventering av personalens idéer för att utveckla skolans kvalitet i stort och smått och kan ingå som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. 

FSO har utbildat en grupp erfarna pedagoger från landets skolor som ledare för en processdag och dessa är redo att ta uppdrag. FSO utser processledare för skolor som anmält intresse. Processledarens uppdrag utförs inte på den egna skolan.

Vad kostar en processdag?

En processdag kostar 7000 kr, vilket inkluderar förbesök från FSO, en heldag för all personal samt uppföljning av processledaren. FSO avlönar processledaren som tar tjänstledigt från sin folkhögskola för att utföra uppdraget.

Anmäl ert intresse genom att mejla jonna.hamlin@sverigesfolkhogskolor.se.