Verktyget Ungapped

Folkhögskoleenkäten genomförs i verktyget Ungapped. Här hittar du information och kontaktuppgifter om du behöver guidning i verktyget.
Uppdaterad: 16 augusti 2021

Ungapped är en plattform för att bland annat skapa enkäter. Verktyget har valts ut för Folkhögskoleenkäten då det uppfyller de krav Sveriges folkhögskolor haft på bland annat funktionalitet, prisbild och tillgänglighet.

Instruktionsfilmer

Enkäten och statistik

Generellt om enkäten och enkätstatistik. Längd: 16 minuter.

 

Rådata och medelvärde

Om hur du kan filtrera rådata i excel och räkna ut olika slags medelvärden; kön, första språk, funktionsnedsättning, åldersgrupp, med mera. Längd: 32 minuter.

 

Support

Ungappeds support finns tillgänglig för alla folkhögskolor som medverkar i Folkhögskoleenkäten. De kan nås via en chatt när du är inloggad i verktyget, under frågetecknet i det högra övre hörnet.

De nås även via kontaktuppgifterna nedan.

Telefon: 08 410 413 13

Mejl: support@ungapped.com