Handledningsmaterial

Den skola som väljer att delta i Folkhögskoleenkäten får tillgång till ett handledningsmaterial för både den gemensamma och egna enkäter.
Uppdaterad: 8 april 2022

Folkhögskoleenkäten är en del av det långsiktiga kvalitetsarbetet på skolan. Vid medverkande i Folkhögskoleenkäten ingår även ett handledningsmaterial som beskriver hur folkhögskolan kan arbeta med förberedelser, genomförande och uppföljning av enkäten.

Som en del av handledningsmaterial presenteras denna tankemodell/årscykel som möjliggör att inhämta underlag för att arbeta i process med kvalitet på folkhögskola. 

Förväntansenkäter och kursutvärderingar

Förutom handledningsmaterial för Folkhögskoleenkäten har Sveriges folkhögskolor även tagit fram handledningsmaterial och exempelfrågor som kan användas för att skapa förväntansenkäter och kursutvärderingar. Dessa ska ses som inspiration för ert eget arbete med att utveckla redan befintliga eller skapa nya enkäter/samtalsformer som berör områden för just er skola.

Material skickas ut till skolor som väljer att medverka i Folkhögskoleenkäten, men här under hittar du dem i en kortare version.

Förväntansenkäter – kort version

Kursutvärderingar – kort version

Arbetsmiljöenkät

Det går att få en kopia av arbetsmiljöenkäten som fanns i FB-kvalitet, dock utan tillgång till eventuella tidigare resultat för er som använt den. I dagsläget finns många gratisenkäter för arbetsmiljö/medarbetarenkäter att inspireras av för att göra en unik egen enkät som passar just er.

Hur en skola är organiserad och personalens upplevelse av detta bör jämföras med deltagarnas upplevelse för att hitta utvecklingsmöjligheter.