FAQ om Folkhögskoleenkäten

Här hittar du vanliga frågor och svar om Folkhögskoleenkäten.
Uppdaterad: 29 september 2021

Förberedelser

Får vi se frågorna innan enkäten går ut till deltagarna?

Svar:

Ja. Enkäten kommer presenteras för alla medverkande skolor innan den går ut till deltagarna. Här hittar du PDF:er med frågorna för 2021 på svenska och engelska

Vem står som avsändare på enkäten? Det kan vara bra att meddela deltagarna.

Svar:

Avsändare på enkäten och det mejl som enkäten skickas ut i är Sveriges folkhögskolor.

Vi har många deltagare som gått rätt länge på skolan och det finns risk att e-postadresserna inte stämmer. Är det möjligt att istället få en länk som skolan kan skicka ut? 

Svar:

Nej, det är inte möjligt att få en länk att skicka ut.

E-postadresser till era deltagare behöver finnas och vara korrekt för att enkäten ska kunna skickas ut. Enkäten skickas ut till unika användare i SchoolSoft för att undvika att deltagare till exempel besvarar den flera gånger eller att andra än de avsedda deltagargrupperna får tillgång till enkäten. 

Det går därför inte att på annat sätt dela enkäten, och det kan behövas ett förberedande arbete på den enskilda skolan för att se till att ni har rätt adresser inlagda. Ett tips från en annan skola är att ta ut e-postlistor från SchoolSoft och be om hjälp från lärare att kontrollera dem.

Vi undersöker ytterligare distrubieringskanaler.

Så fungerar Folkhögskoleenkäten

Kan en skola själv bestämma vilka deltagare som ska göra enkäten?

Svar:

När en folkhögskola anmält sin medverkan så kommer de deltagare som uppfyller kraven att vara med. Detta gäller deltagare på Allmän kurs och minst ett år långa särskilda kurser/profilkurser.

Hur får deltagarna Folkhögskoleenkäten?

Svar:

Via mejl till den mejladress som angivits i SchoolSoft. 

Vilka funktioner kommer skolorna få tillgång till i Ungapped?

Svar:

  • delta i den nationella Folkhögkoleenkäten.
  • få tillgång till det övergripande resultatet från den årliga Folkhögskoleenkäten, samt se sin egen folkhögskolas enkätresultat.
  • få möjlighet att via sitt användarkonto kunna göra egna/kompletterande enkäter.

Är det bara deltagare på kurser som är minst ett år som kommer få enkäten? Vi har många kurser som är en termin.

Svar:

Under omgång ett kommer enkäten skickas ut till Allmän kurs och särskilda kurser som är minst ett läsår långa. Detta kan komma att utökas under kommande år.

Får deltagarna en bekräftelse på att de skickat in svar?

Svar:

Ja, det kommer ett meddelande till svarande med tack för att enkäten är besvarad när svaren skickas in. 

När är det tänkt att enkäten går ut?

Svar:

Nästa enkät går ut runt april 2022. Information om exakt datum kommer. 

Hur vet ni att utskicken inte hamnar i skräpposten hos våra deltagare?

Svar:

Ungapped använder programvara som minimerar risken för att mejl hamnar i skräpkorgar. Det går aldrig att garantera att mejl inte hamnar i skräpposten.

Ungapped - konto och inlogg

Hur hittar man enkäten i Ungapped? Hur byter man inloggningsuppgifter? 

Svar:

Vänd er direkt till zandra.preston@ungapped.com vid frågor som rör Ungapped så hjälper hon er individuellt.

Läs mer om Ungapped här >

Nu har jag fått ett inlogg där jag använder min personliga mejl, borde jag byta till en opersonlig mejl om flera på skolan ska kunna logga in?

Svar: Ja, du bör byta till en generell mejladress som inte är knuten till dig personligen. Fundera dock på vilka som ska ha tillgång till detta mejlkonto, eftersom dessa personer kan se det fullständiga resultatet.

Kontakta zandra.preston@ungapped.com för hjälp med att byta konto.

Språk och tillgänglighet

Kommer enkäten att finnas på flera språk?

Svar:

Under första omgången 2021 erbjöds enkäten på svenska och engelska. FSO kommer tillsammans med deltagande skolor arbeta vidare och undersöka behovet av fler språk.

Om en skola själv vill skapa enkäter på flera språk finns en språkmodul tillgänglig där översättningar kan läggas in. För frågor om språkmodulen för den enskilda skolan kontakta support.@ungapped.com

Fungerar frågorna för personer med låg nivå på svenska?

Svar:

Vi testade frågorna under en pilotomgång och fick indikation om att de fungerar för olika språknivåer. Det kan ändå visa sig att vi behöver göra ändringar av språket efter första enkätomgången. Vi arbetar vidare med den frågan.

Kan frågorna läsas upp?

Svar:

Ja, enkäten är kompatibel med skärmläsare. Vi undersöker möjligheterna med att ta fram en uppläsningsfunktion direkt i enkäten.