FAQ om Folkhögskoleenkäten

Här hittar du vanliga frågor och svar om Folkhögskoleenkäten. Sidan uppdateras löpande.
Uppdaterad: 18 februari 2021

Får vi se frågorna innan enkäten går ut till deltagarna?

Svar:

Ja. Enkäten kommer presenteras under våren 2021.

Kan en skola själv bestämma vilka deltagare som ska göra enkäten?

Svar:

När en folkhögskola anmält sin medverkan så kommer de deltagare som uppfyller kraven att vara med. Detta gäller deltagare på Allmän kurs och långa särskilda kurser/profilkurser.

Vilka funktioner kommer skolorna få tillgång till i Ungapped?

Svar:

• deltaga i Folkhögskolornas serviceorganisation årliga enkätundersökningar (Folkhögkoleenkäten).

• få tillgång till det övergripande resultatet från Folkhögskolornas serviceorganisations årliga enkätundersökningar, samt se sin egen folkhögskolas enkätresultat.

• få möjlighet att via sitt användarkonto kunna göra egna/kompletterande enkäter.

Ersätter Folkhögskoleenkäten FB-kvalitet?

Svar:

Nej. FB-kvalitet genomför inte längre deltagarenkäter, men Folkhögskoleenkäten är en helt nyframtagen enkät.

Kan svarsfrekvensen och förståelsen för frågorna garanteras med den nya enkäten?

Svar:

Som folkhögskola kan ni följa svarsfrekvensen i Ungapped. Vill man arbeta med deltagarnas förståelse gällande enkäten så är det möjligt.

En pilotgenomgång har genomförts där deltagare har fått testa frågorna.

Hur får deltagarna Folkhögskoleenkäten?

Svar: Ungapped hämtar, via ett API, deltagarnas information i SchoolSoft. Varje deltagare måste ha en angiven e-postadress i SchoolSoft. Denna lösning kan kräva viss arbetsinsats för vissa folkhögskolor, då folkhögskolorna använder SchoolSoft på olika sätt. Denna lösning är GDPR-säkrad, enkäten blir anonym. Lösningen innebär att folkhögskolorna inte behöver göra någonting, rent praktiskt, när deltagarna är rätt uppsatta i SchoolSoft.

Hur skickas egna enkäter ut?

Svar:

Folkhögskolorna väljer själva hur utskicken ska göras. Det finns många olika lösningar i Ungapped.

Vår skola använde oss av FB-kvalitets arbetsmiljöenkät, kommer den försvinna?

Svar:

Arbetsmiljöenkäten kommer finnas i Ungapped. Jämförelser med andra skolor kommer inte vara möjligt. Serien gällande tidigare undersökningar försvinner.

Kommer vi att själva kunna ta ut och bearbeta resultat på linjenivå?

Svar:

Ja.

När en enkät byggs, kan man skapa frågor med krav, det vill säga om systemet skickar deltagaren vidare till en specifik fråga beroende på vad deltagaren svarar?

Svar:

Ja, i Ungapped finns funktionen förgreningsalternativ.

Kommer enkäten att finnas på flera språk?

Svar:

Under första omgången 2021 erbjuds enkäten på svenska. FSO kommer tillsammans med deltagande skolor arbeta vidare och undersöka vilka språk vi ska översätta till.

Kan vem som helst anmäla medverkan i enkäten?

Svar:

Ja. När anmälningsperioden är över kommer alla anmälda folkhögskolors rektorer bli kontaktade för att bekräfta medverkan. En bekräftelse från folkhögskolans rektor är ett krav.