Delta i folkhögskoleenkäten

Är din folkhögskola intresserad av att medverka i Folkhögskoleenkäten 2022? Här hittar du mer information om enkäten samt hur du deltar.
Uppdaterad: 10 januari 2022

Välkommen att vara med och använda den nya Folkhögskoleenkäten! Med hjälp av enkäten kan ni arbeta med den inre kvaliteten på folkhögskolan, genom att fördjupa insikten om hur deltagarna uppfattar studietiden hos er. Alla folkhögskolor är välkomna att delta kostnadsfritt.

Alla folkhögskolor har möjlighet att själv sammanställa statistik för sin egen skola i verktyget Ungapped. För den folkhögskola som vill ha en färdig statistikrapport går detta att få mot en avgift. Här hittar du ett exempel på hur en sådan rapport kan se ut. Observera att folkhögskolan i rapporten är fingerad och att bara folkhögskolan kan ta del av sitt eget resultat.  

Resultaten gör det möjligt för er på folkhögskolan att arbeta med långsiktigt förbättringsarbete. Är vi den skola vi vill vara? Om inte – vilka delar kan vi fortsätta utveckla tillsammans?

Förutom att vara med i den gemensamma Folkhögskoleenkäten får din skola tillgång till extramaterial i form av mallar och handledning för hur ni kan arbeta med utvärdering och uppföljning. Skolan kan även använda enkätverktyget Ungapped till att skapa egna fristående enkäter.

Har du frågor? Kontakta enkat@sverigesfolkhogskolor.se.

Anmäl din skola till folkhögskoleenkäten här.