Bli pilotskola!

Deltagarenkäten lanseras våren 2021, men innan dess ska en pilotenkät genomföras.
Uppdaterad: 15 september 2020

Pilotomgången är till för att testa enkätens funktionalitet och innehåll samt samla in åsikter från de medverkande folkhögskolorna.

För de folkhögskolor som vill delta innebär detta en unik möjlighet att tycka till om deltagarenkäten innan den går ut i skarpt läge.

För en medverkande folkhögskola krävs att skolan avsätter tid för att testa enkäten på en mindre grupp deltagare och sedan medverkar vid digitala diskussionstillfällen. 

FSO kommer välja ut folkhögskolor för att få till en spridning geografiskt samt bland huvudmän. 

Pilotenkäten kommer genomföras under oktober/november 2020.

Om din folkhögskola är intresserad att delta kan du anmäla intresse senast den 30/9 till karin.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se. Hör gärna av dig om du har frågor om pilotomgången!