Folkhögskoleenkäten

Våren 2021 lanserar Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, en ny enkät för deltagarutvärderingar. En gemensam folkhögskoleenkät möjliggör för folkhögskolorna att enklare utvärdera och berätta om deltagarnas upplevelse av sin studietid.
Uppdaterad: 18 januari 2021

Den nya folkhögskoleenkäten, som är utformad enligt folkhögskolans egna logik, lanseras våren 2021 och alla folkhögskolor kommer erbjudas att delta i den kostnadsfritt.

De flesta folkhögskolor undersöker idag deltagarnas upplevelse av sin studietid, bland annat med hjälp av olika typer av enkäter. Den nya deltagarenkäten är utformad för att möta folkhögskolans unika behov, med hänsyn till tillgänglighet och användarvänlighet för både personal och deltagare.

FSO har i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram innehållet i enkäten. Enkäten ska mäta hur folkhögskolans deltagare på långa kurser upplever sin studietid på skolan. En modell för att beskriva hur deltagarna upplever skolans profil har tagits fram. 

Folkhögskoleenkäten kommer genomföras via verktyget Ungapped. Ungapped kan möta kraven på tillgänglighet, säkerhet, design och användarvänlighet, samt har stor vana av liknande undersökningar och verksamheter. 

Att folkhögskolan får en ny gemensam enkät bidrar till flertalet fördelar. Den enskilda folkhögskolan kan diskutera och jämföra sitt resultat, samt se förändringar över tid. Gemensam kunskap om lyckade utvecklingsområden kan ringas in och spridas, både inom vår egen värld men också till en intresserad omvärld.

Enkäten kan fungera som ett underlag för det systematiska kvalitetsarbete som varje folkhögskola är anvisad att bedriva och dokumentera. Med ett gemensamt verktyg kan FSO även vara behjälpliga att tolka resultatet och ge förslag på fortsatt arbete.

Utöver den gemensamma enkäten kommer möjlighet finnas att kostnadsfritt göra egna hängenkäter, exempelvis kursutvärderingar och arbetsmiljöenkäter. Dessutom kan skolan välja att göra helt andra typer av utvärderingar, exempelvis för konferensverksamhet eller kortkurser, även dessa utan extra kostnad för skolan. 

Har du frågor kontakta par.wallin@sverigesfolkhogskolor.se

Många skolor har sedan 2006 använt FB-kvalitet som är en enkät och ett nätverk av folkhögskolor med syfte att mäta folkhögskolornas kvalitet. Mer än 110 000 deltagare vid långa folkhögskolekurser har medverkat sedan starten. Nätverket FB-kvalitet upphör 2021.