Folkhögskoleenkäten

Våren 2021 lanserar Sveriges folkhögskolor Folkhögskoleenkäten. Med hjälp av detta nya verktyg kan ni arbeta med den inre kvaliteten på folkhögskolan genom att fördjupa insikten om hur deltagarna uppfattar studietiden hos er.
Uppdaterad: 16 september 2021

Var med och utvecka Folkhögskoleenkäten till nästa omgång

Är er folkhögskola intresserad av att, tillsammans med andra folkhögskolor och FSO, arbeta med att utveckla Folkhögskoleenkäten?

Klicka här för att anmäla intresse.

Webbinarier

Sveriges folkhögskolor anordnar under våren ett antal webbinarier för de skolor som anmält sig till Folkhögskoleenkäten. Vi uppmuntrar att flera från skolan deltar för att kunna dela förståelse och kunskap gällande enkäten. Detta är också för att ni som skola ska kunna använda resultatet på ett för er engagerat och utvecklande sätt.

Kontakt

Har du frågor eller är du intresserad av att medverka kontakta enkat@sverigesfolkhogskolor.se

Bakgrund

Den nya folkhögskoleenkäten, som är utformad enligt folkhögskolans egna logik, lanseras våren 2021 och alla folkhögskolor har erbjudits att delta i den kostnadsfritt.

Syftet med enkäten är att ni på folkhögskolan ska få en regelbunden avstämning av hur deltagare på de långa kurserna upplever er skola.

Enkätsvaren ger en unik samling data utifrån skolans verksamhet, ökade möjligheter till vidare studier och arbete, bildningsmiljö, personlig utveckling, demokrati, lära om att lära och arbetssätt, bildning och studeranderätt.

Samtidigt blir ni en del av någonting större; Folkhögskoleenkäten samlar erfarenheter och bilden av folkhögskolan som utbildningsform stärks i hela landet då resultaten sammanställs på nationell nivå.

Resultaten gör det möjligt för er på folkhögskolan att arbeta med långsiktigt förbättringsarbete. Är vi den skola vi vill vara? Om inte – vilka delar kan vi fortsätta utveckla tillsammans?

Förutom att vara med i den gemensamma Folkhögskoleenkäten får din skola tillgång till extramaterial i form av mallar och handledning för hur ni kan arbeta med utvärdering och uppföljning. Skolan kan även använda enkätverktyget Ungapped till att skapa egna fristående enkäter.

Här hittar du mer information om Folkhögskoleenkäten.

Många skolor har sedan 2006 använt FB-kvalitet som är en enkät och ett nätverk av folkhögskolor med syfte att mäta folkhögskolornas kvalitet. Mer än 110 000 deltagare vid långa folkhögskolekurser har medverkat sedan starten. Nätverket FB-kvalitet genomför inte längre deltagarenkäter.