Folkhögskoleenkäten

Folkhögskoleenkäten skickas ut till alla deltagare på folkhögskolans långa kurser. Genom enkäten kan folkhögskolan fördjupa insikten om hur deltagarna uppfattar sin studietid.
Uppdaterad: 5 april 2022

Syftet med enkäten är att folkhögskolan ska få en regelbunden avstämning av hur deltagare på de långa kurserna upplever sin tid på folkhögskola.

Enkätsvaren ger en unik samling data utifrån skolans verksamhet, ökade möjligheter till vidare studier och arbete, bildningsmiljö, personlig utveckling, demokrati, lära om att lära och arbetssätt, bildning och studeranderätt.

Eftersom folkhögskoleenkäten samlar erfarenheter från många folkhögskolor och för att resultatet sammanställs på nationell nivå, stärks bilden av folkhögskolan som utbildningsform.

I Folkhögskoleenkäten som gick ut under våren 2021 medverkade 97 folkhögskolor. Anmäl din skola till Folkhögskoleenkäten.

För information om årets Folkhögskoleenkät, viktiga datum och uppsättning, se Manual till Folkhögskoleenkäten.

Gå gärna med i facebookgruppen Folkhögskoleenkäten.

Var med och utvecka Folkhögskoleenkäten till nästa omgång

Är er folkhögskola intresserad av att, tillsammans med andra folkhögskolor och FSO, arbeta med att utveckla Folkhögskoleenkäten?

Anmäl intresse för att medverka i fokusgruppen.

Kontakt

Har du frågor kontakta enkat@sverigesfolkhogskolor.se.